Przejdź do treści

HUAWEI dla programu Szkoła z Klasą 2.0

HUAWEI, wiodący globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT), w ramach współpracy partnerskiej z programem Szkoła z Klasą 2.0 współorganizuje konkurs dla młodzieży szkolnej Lekcja przyszłości. Konkurs ma zachęcić młodzież do poszerzania wiedzy na temat odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu oraz kreatywnego korzystania z technologii.

Firma HUAWEI na całym świecie aktywnie wspiera inicjatywy o charakterze edukacyjnym, których celem jest rozwój nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Dlatego też w 2011 roku firma zaangażowała się w program Szkołą z Klasą 2.0. Jest on skierowany do nauczycieli, którzy rozumieją jak istotna jest edukacja młodzieży w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu oraz efektywnego wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Program pomaga nauczycielom rozwijać w uczniach umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł informacji oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Program Szkoła z Klasą 2.0 prowadzony jest przez Gazetę Wyborczą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Konkurs Lekcja przyszłości skierowany jest do młodzieży szkolnej. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie planu „lekcji przyszłości”. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni mobilnymi hot-spotami Wi-Fi HUAWEI E583-2. Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele HUAWEI oraz wydawnictwa AGORA, wyłoni najciekawsze prace.

Konkurs potrwa do 10 czerwca 2012 roku. http://wyborcza.pl/szkola20/1,118076,11583393,Konkurs_dla_uczniow__Lekcja_Przyszlosci.html