IBM PureSystems – nowa era IT

IBM ogłosił rozpoczęcie nowego etapu w przetwarzaniu danych poprzez wprowadzenie na rynek nowej kategorii „zintegrowanych systemów eksperckich”. Nowa rodzina produktów wyposażona została w wiedzę opartą na wieloletnich oświadczeniach IBM zebranych przy współpracy z tysiącami klientów w ponad 170 krajach.

Rodzina zintegrowanych systemów eksperckich IBM o nazwie PureSystems jest wynikiem inwestycji firmy w badania i rozwój rzędu 2 mld USD, a także przejęć na rynku dokonanych w ciągu ostatnich czterech lat. Ten przełomowy projekt firmyIBMma na celu integrację wszystkich elementów współczesnych rozwiązań IT, zarówno fizycznych jak też zwirtualizowanych. Nowa rodzina systemów oferuje klientom możliwość odejścia od obecnego modelu zarządzania środowiskiem IT, w którym jego liczne i różnorodne elementy wymagają znaczących nakładów na ich uruchomienie i utrzymanie.

IBM PureFlex System integruje serwery, pamięci masowe, elementy sieciowe oraz kompleksowe oprogramowanie do zarządzania w jeden w pełni zautomatyzowany, bezpieczny oraz prosty w obsłudze system.

IBM PureApplication System umożliwia szybkie wdrożenie i efektywne wykorzystywanie wzorców biznesowych oraz doświadczeńIBM i dostawców rozwiązań w obszarach procesów typowych dla danej branży.

Od ponad wieku firmaIBMwprowadza innowacyjne technologie, aby sprostać zmianom zachodzącym na rynku. Dziś podstawowym wyzwaniem firm na świecie jest konieczność przeznaczania ponad 70% środków budżetu IT na zarządzanie infrastrukturą IT, co skutkuje brakiem środków finansowych na inwestycje w innowacje. Dwie trzecie biznesowych projektów informatycznych przekracza zaplanowany budżet oraz jest opóźnione w stosunku do inicjalnego harmonogramu. Według ostatnich badańIBMtylko jeden na pięć działów IT jest w stanie poświęcić większą część swojego budżetu na innowacje.

Ostatnie analizy pokazują, że czas, wysiłek oraz umiejętności konieczne do przygotowania specyfikacji, zamówienia oraz wdrożenia infrastruktury dla przeciętnej aplikacji internetowej, zajmuje obecnie ponad 6 miesięcy. Przy zastosowaniu IBMPureSystems to samo zadanie można wykonać w terminie krótszym niż 10 dni. Powodem jest wbudowana w system specjalistyczna wiedza ekspercka, pełna integracja serwerów, pamięci masowej oraz elementów sieciowych umożliwiające lepsze zarządzania infrastrukturą IT. Dzieję się tak także dzięki dostrojeniu zasobów sprzętowo-środowiskowych, aplikacji biznesowej, oprogramowania klasy middleware oraz modelowi przetwarzania danych w chmurze.

„Nowe rozwiązania  PureSystems to bezprecedensowy projekt IBM, który pozwala zaoszczędzić realny czas i pieniądze, przez co umożliwia naszym klientom zwiększenie inwestycji w innowacje” – powiedziała Anna Sieńko, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

W ramach PureSystems firma IBM zintegrowała wszystkie istotne obszary funkcjonowania centrum przetwarzania danych – sieć, pamięci masowe, moc przetwarzania oraz ujednolicone  zarządzanie. W wyniku tego powstał system, który jest bardziej intuicyjny w konfiguracji oraz zdecydowanie tańszy w utrzymaniu.

Taki rodzaj integracji pozwala PureSystems na automatyczne skalowanie zasobów obliczeniowych, pamięci masowych oraz elementów sieciowych praktycznie w czasie rzeczywistym.  Każdą jednostkę PureSystems można podzielić na tysiące wirtualnych maszyn, co oznacza prawie dwukrotnie większą gęstość przetwarzania (w porównaniu do poprzednich rozwiązań) oraz pozwala zaoszczędzić 43% energii. W pełni zwirtualizowana warstwa pamięci masowej w PureSystems pozwala na jej udostępnienie 98% szybciej, co skutkuje oszczędnościami w zarządzaniu rzędu 45%. Każda jednostkaIBMPureSystems jest zarządzana z poziomu pojedynczej konsoli, obsługującej wszystkie komponenty sprzętu i oprogramowania.

W centrum rozwiązania PureSystems jest nowy rodzaj oprogramowania – „wzorce” – umożliwiający wbudowanie wiedzy eksperckiej bezpośrednio do systemów.  Wzorce wiedzy eksperckiej (zwane „Patterns of Expertise”) to pierwsze w swoim rodzaju podejście przekształcające wiedzę technologiczną i biznesową w gotowe do pobrania i wielokrotnego użytku pakiety Wzorce są dostępne w trzech kategoriach:

  • Wzorce IBM: Stworzone na podstawie wiedzy pozyskanej od najbardziej doświadczonych ekspertów oraz specjalistów IT w firmie.. Wzorce automatyzują czasochłonne procesy realizacji zadań takich jak konfiguracja, wdrażanie oraz zarządzanie aktualizacją aplikacji. Wdrożenia, które dotychczas zajmowały wiele dni, teraz mogą być realizowane w ciągu pojedynczych godzin.
  • Wzorce dostawców rozwiązań (ISV): FirmaIBM podjęła współpracę z ponad stu niezależnymi producentami oprogramowania w celu zaoferowania aplikacji z certyfikatem „PureSystems Ready”. Dostępny w internecie katalog „PureSystems Centre” znacząco upraszcza wdrażanie i zarządzanie aplikacjami. Przykładem może być wdrożenie programu do zarządzania relacjami z klientami, które zajmowało dotychczas trzy dni, dzięki wzorcom z PureSystems Centre może być zrealizowane w ciągu godziny.
  • Wzorce Klienta: Działy IT w przedsiębiorstwach mogą przekształcić wiedzę dotyczącą ich własnych aplikacji  we wzorce dostępne w ramach PureSystems.  Efektem tego jest na przykład możliwość szybkiej ekspansji firmy na nowe rynki, na których brak jest zespołów o odpowiednich kwalifikacjach.

Najnowsze badanie IBM Institute for Business Value wykazało, że 90% firm i instytucji planuje przejście na model przetwarzania w chmurze w ciągu najbliższych trzech lat. Pomimo zainteresowania przejściem do modelu przetwarzania danych w chmurze, wiele organizacji nadal zmaga się z wyzwaniami jak np. integracja odpowiednich elementów, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz kontrola zastosowania technologii.

Dzięki PureSystems, firma IBM podejmuje pionierskie na rynku wyzwanie całkowej integracji wszystkich elementów technologicznych niezbędnych do uruchomienia w ciągu kliku minut przetwarzania w ramach chmury prywatnej. Łącząc zwirtualizowane serwery, pamięci masowe i elementy sieciowe będące częścią PureSystems z oprogramowaniem do zarządzania chmurą, działy IT zyskują gotowe do uruchomienia rozwiązanie „chmury w pudełku”. Stworzone w ten sposób środowisko przetwarzania w chmurze prywatnej można potem łatwo rozwijać.

Celem znaczącego przyśpieszenia wykorzystania przetwarzania „w chmurze” firma IBM wbudowała w PureSystems elementy umożliwiające jego uruchomienia np. przez  projektanta aplikacji z działu marketingu bez pomocy ze strony działu IT.  PureSystems wykryje i odpowiednio zareaguje na potrzeby działających aplikacji i usług oraz podejmie decyzje co do najlepszego wdrożenia zasobów przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej efektywności, wydajności oraz kontroli.

IBMPureSystems używa niektórych z technologii zastosowanych w ogólnodostępnych usługachIBMSmartCloud Services.  W rezultacie, dzieląc wspólne funkcje i interfejsy, projektanci aplikacji mogą korzystać z usługIBMSmartCloud Services w celu stworzenia i przetestowania nowych aplikacji, a następnie bezproblemowo przenieść je do prywatnej chmury stworzonej za pomocą PureSystems.  W przyszłości firmaIBMplanuje utworzenie jeszcze ściślejszych powiązań zIBMSmartCloud, aby umożliwić swoim klientom realizację strategii chmury hybrydowej.

Na przykład, klienci mogą zażyczyć sobie automatycznego wsparcia przy szczytowych obciążeniach i przepełnieniach sieci angażując zasoby IBMSmartCloud, poszerzając w ten sposób swoje prywatne chmury zbudowane na PureSystems.

Pierwsze dwa modele z rodziny PureSystems (wyposażone w procesory POWER7 oraz Intel) – PureFlex System oraz PureApplication System będą dostępne dla klientów odpowiednio 21 maja oraz 31 lipca 2012.

Klienci posiadający zdolność kredytową, którzy zdecydują się na sfinansowanie zakupu, mogą liczyć na natychmiastowe korzyści wynikające z zastosowaniaIBMPureSystems, jednocześnie odraczając pierwszą spłatę raty do 90 dni. Elastyczne opcje finansowania oferowane przezIBMGlobal Financing ułatwiają nabycie PureSystems w ofercie niskich rat w leasingu, bez ponoszenia kosztów początkowych. Finansowanie projektu PureSystems umożliwia klientom łatwiejsze zarządzanie finansami z uwagi na  przewidywalne płatności.

Firma IBM chętnie pomoże klientom w wyborze właściwego rozwiązania PureSystems. DepartamentIBMGlobal Asset Recovery Services może odkupić stare serwery, bądź pomóc w ich upłynnieniu, w tym wyprodukowane przez Hewlett-Packard i Oracle, dla klientów migrujących do systemu IBM PureSystems.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu