Przejdź do treści

Koleje Mazowieckie w rankingach „Newsweeka”, „Rzeczpospolitej” i „Polityki”

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. znalazła się w ekskluzywnym gronie firm wyróżnionych w rankingu „100 najcenniejszych firm” przygotowanym przez „Newsweek Polska” oraz awansowała w „Liście 500” „Rzeczpospolitej” i „Pięćsetce” tygodnika „Polityka”.

Spółka Koleje Mazowieckie znalazła się na 83. miejscu w rankingu „100 najcenniejszych firm” Newsweeka. Tegoroczna edycja klasyfikuje przedsiębiorstwa według ich wartości na koniec 2011 roku, wyliczonej za pomocą metody szwajcarskiej, która wykorzystuje atuty dwóch podstawowych metod wyceny firm. Metody te bazują na posiadanym przez firmę majątku oraz osiąganym zysku. Według tej metody wartość Spółki w 2009 roku wyniosła ponad 100 tys. zł, by na koniec 2011 roku wzrosnąć do prawie 280 tys. zł.

W 14 edycji „Listy 500 największych polskich firm” Spółka Koleje Mazowieckie awansowała z 441 miejsca w ubiegłym roku na miejsce 407. „Lista 500”, przygotowana przez redakcję „Rzeczpospolitej”, jest uznawana za najbardziej prestiżowy ranking funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw. Przedstawia obraz gospodarki oraz zmiany, jakie zachodzą w niej na przestrzeni ostatnich lat.

Spółka awansowała także na liście „500 największych przedsiębiorstw w 2011 roku” z miejsca 359 w 2010 roku na miejsce 331 w 2011 r. Lista przygotowywana jest przez redakcję tygodnika „Polityka”. Firmy, które się na niej znalazły zostały uszeregowane według przychodów ze sprzedaży na podstawie informacji przedstawionych przez zarząd.

– Spółka Koleje Mazowieckie może pochwalić się dynamicznym rozwojem i stałym wzrostem inwestycji, co odczuwają przede wszystkim pasażerowie. Lata 2009-2011 były pod tym względem niezmiernie bardzo ważne. Spółka m.in. zakupiła 11 lokomotyw TRAXX firmy Bombardier Transportation oraz 16 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Elf. – mówi Artur Radwan, Prezes Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie – Na początku 2011 roku Koleje Mazowieckie przeprowadziły także emisję euroobligacji, która zakończyła się sukcesem. Dalsza polityka inwestycyjna będzie priorytetem także w kolejnych latach.