Grupa ADV wchodzi na rynek OTCQX w USA

Grupa ADV – holding firm działających w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii i sektorze e-commerce – zadebiutuje dzisiaj na amerykańskim rynku pozagiełdowym OTCQX. To trzeci najaktywniejszy rynek w USA po NYSE i NASDAQ – wartość transakcji w 2010 roku przekroczyła 144 miliardów USD.

Grupa ADV będzie pierwszą polską spółką, której ADRy będą notowane na OTCQX. Firma podpisała już w tej sprawie umowę z the Bank of New York Mellon.

Platforma OTC to rynek pozagiełdowy, umożliwiający maklerom obrót akcjami spółek, które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych w USA. W obrocie na platformie OTC znajduje się ponad 10.000 papierów wartościowych o łącznej kapitalizacji przekraczającej 10 bilionów USD, w tym 280 spółek na OTCQX International.

„To całkowicie innowacyjne powiązanie działań na rynku kapitałowym, z którym dotychczas nie mieliśmy do czynienia w odniesieniu do polskich spółek technologicznych. Nasze cele są mocno powiązane z planami zmierzającymi do zaoferowania produktów i usług Grupy ADV nabywcom zza oceanu. Wejście na OTCQX nie tylko potwierdzi wiarygodność i transparentność Grupy ADV, ale przede wszystkim zwiększy płynność naszych akcji i ułatwi dostęp do nich inwestorom amerykańskim. W najbliższym czasie planujemy intensyfikację działalności na kontynencie amerykańskim – już dziś spółki z naszej Grupy oferują najnowsze i najbardziej kreatywne rozwiązania marketingowe i internetowe, doceniane w Europie” – mówi Konrad Pankiewicz, prezes Grupy ADV.

OTCQX jest przeznaczona wyłącznie dla najlepszych spółek giełdowych spoza USA, które gwarantują maksymalną transparentność wobec inwestorów, spełniają najwyższe standardy finansowe, uzyskały poręczenie od instytucji amerykańskiej i są notowane na uprawnionej giełdzie poza Stanami Zjednoczonymi. Średni dzienny wolumen transakcji przypadający na jedną spółkę na platformie OTCQX wynosi 11,9 mln USD. Z rynku OTCQX korzystają m.in.: Marks&Spencer, Allianz, Adidas, Roche, BASF, BNP Paribas, Ahold, Imperial Tobacco, AXA, Air France.

„Zwolennicy notowań zagranicznych (cross-listing) argumentują, że notowanie takie jest korzystne zarówno dla samej spółki, jak też inwestorów. Dzięki programowi amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) i tym samym notowaniu zagranicznemu, firma ma szansę zdywersyfikować i poszerzać swoją bazę inwestorów, co może prowadzić do potencjalnej poprawy płynności” – mówi Richard Murphy, dyrektor naczelny ds. rynków kapitałowych z australijskiej ASX Limited.

Jedną z 10 największych notowanych grup giełdowych pod względem kapitalizacji rynkowej jest ASX. Grupa ASX powstała w wyniku fuzji Australian Stock Exchange Ltd i SFE Corporation Ltd , spółki holdingowej Giełdy Transakcji Terminowych Sydney.

Kwity depozytowe (depositary receipts – DR) wyemitował jako pierwszy JP Morgan w 1927 roku. W ubiegłej dekadzie programy DR-ów stały się popularnym instrumentem wśród emitentów australijskich, zapewniając pozyskiwanie środków finansowych poza rynkiem krajowym. Kwit depozytowy to zbywalny instrument kapitałowy reprezentujący udziały w papierze wartościowym. Kwity depozytowe dają spółkom możliwość rozszerzenia swojej działalności przez ich eksponowanie na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Programy DR-ów mogą być organizowane w formie amerykańskich kwitów depozytowych (ADR-ów), które dają spółkom spoza Stanów Zjednoczonych dostęp do kapitału amerykańskiego, lub w formie globalnych kwitów depozytowych (GDR-ów), które umożliwiają spółkom dostęp do kapitału spoza ich rynków rodzimych. Programy DR-ów są atrakcyjnym instrumentem dla inwestorów, gdyż pozwalają na międzynarodową dywersyfikację, bez konieczności dokonywania zakupów na giełdach międzynarodowych.

DR-y mogą mieć charakter instrumentów poręczanych lub nieporęczanych. Dominującą formą emisji są programy poręczane. Spółki wybierające emisję w ramach poręczanego programu DR-ów korzystają z usług banku depozytowego, który zarządza relacjami z inwestorami.

Grupa ADV odnotowała narastająco po czterech kwartałach 2011 roku niemal 93 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 74% w porównaniu z 2010 rokiem. Zysk netto osiągnął narastająco rekordowy w historii spółki poziom 5,45 mln zł i był wyższy o niemal 115% względem analogicznego okresu 2010 roku.

Najważniejsze wydarzenia w Grupie ADV w 2011 roku:

IV kwartał 2011:

Utworzenie przez Codemedia spółki Trade Marketing Poland Sp. z o.o., zajmującej się bezpośrednim wsparciem sprzedaży w kanale trade marketingowym /grudzień 2011/

Zawarcie przez SMT Software – spółkę z Grupy ADV – 5-letniego kontraktu z cypryjską firmą z branży finansowo-consultingowej. Szacowana wartość umowy może wynieść nawet 9 mln zł /grudzień 2011/

Fuzja Codemedia z domem mediowym Mediasense /październik – grudzień 2011/

III kwartał 2011:

Wygrany przetarg SMT Software na przygotowanie, utworzenie i wdrożenie baz danych służących do gromadzenia i analizy danych dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk za łączną kwotę 1,33 mln zł /sierpień 2011/

Przejęcie przez Codemedia 50% udziałów w spółce TradeTracker Poland Sp. z o.o., wchodzącej w skład międzynarodowej sieci marketingu afiliacyjnego /lipiec 2011/

II kwartał 2011:

Przejęcie przez Iweii.com – spółkę z Grupy ADV – Walkin.pl Sp. z o.o., właściciela platform Hotdeals oraz internet43.pl /czerwiec 2011/

Powołanie przez SMT Software podmiotu zależnego pod nazwą Mobicare S.A., świadczącego usługi telemonitoringu i teleopieki medycznej w oparciu o oprogramowanie do monitorowania personalnych urządzeń GPS, telefonów komórkowych i dedykowane call center /maj 2011/

Wygrany przetarg Adv.pl i SMT Software – dwóch spółek z Grupy ADV – na wdrożenie, skonfigurowanie i uruchomienie dwóch serwisów internetowych dla TUiR Warta S.A i TUnŻ Warta S.A. /maj 2011/

Wygrany przetarg Adv.pl i SMT Software na dostawę zintegrowanej platformy internetowej dla podmiotów Grupy SKOK w ramach projektu „SKOK w Internet”. Całkowita wartość umowy wynosi 1.22 mln zł /kwiecień 2011/

Zawarcie dwóch znaczących umów przez SMT Software z EC Capital o łącznej wartości 2,66 mln zł na utworzenie platformy zakupowej i giełdy towarowej w branży materiałów budowlanych oraz wdrożenia elektronicznych metod sprzedaży /kwiecień 2011/

Włączenie w struktury Grupy studia animacji Xantus, jednego z największych w Polsce studiów 3D. Koszt transakcji wynosił 3 mln zł /kwiecień 2011/

Debiut Grupy ADV na rynku podstawowym GPW /kwiecień 2011/

I kwartał 2011:

Podpisanie przez SMT Software – spółkę z Grupy ADV – znaczącej umowy z Navigo Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie dwóch aplikacji na telefony komórkowe: Klient Usług Marketingowych oraz Navigo GT /marzec 2011/

Powołanie przez iAlbatros z siedzibą w Warszawie (spółka zależna SMT Software należąca do Grupy ADV) spółki iAlbatros z siedzibą w Paryżu, odpowiedzialnej za wdrażanie na rynku europejskim autorskiej aplikacji SMT Software o nazwie iAlbatros, służącej do kompleksowej obsługi podróży służbowych dla klientów korporacyjnych /marzec 2011/

Powołanie agencji Proofclick w ramach działalności spółki Codemedia, odpowiedzialnej za strategię oraz prowadzenie komunikacji marketingowej i optymalizację w wyszukiwarkach /marzec 2011/

Podpisanie przez SMT Software – podmiot z Grupy ADV – znaczącej umowy ze słoweńską spółką Planet9 (Slovenian Telekom Group) na opracowanie i wdrożenie platformy multimedialnej w postaci aplikacji mobilnej, umożliwiającej oglądanie telewizji na urządzeniach przenośnych, tj. telefonach, smartfonach i tabletach /luty 2011/

Debiut Codemedia – spółki z Grupy ADV – na New Connect /luty 2011/

Pozyskanie przez Codemedia 1,1 mln zł na finansowanie rozszerzenia portfolio usług w obszarze mediów interaktywnych i direct response

„Możemy śmiało powiedzieć, że nasze dokonania w 2011 roku – w tym też doskonałe wyniki finansowe – odzwierciedlają nie tylko nasze ogromne możliwości biznesowe, ale pokazują też, że jesteśmy spółką o dużym potencjale wzrostu. Systematycznie rozwijamy zakres naszej działalności w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii i e-commerce. Ponadto, wprowadzamy nowe produkty i usługi wspierające procesy sprzedaży i marketingu, a także dynamicznie dopasowujemy swoje możliwości do szybko zachodzących zmian w branży. Co więcej, konsekwentnie wdrażamy strategię zdobywania niszowych, ale kluczowych dla nas sektorów rynku, czego przykładem jest rozwój spółki MobiCare w obszarze teleopieki i telemedycyny” – podkreśla Konrad Pankiewicz.

Grupa ADV notowana jest na rynku podstawowym GPW w Warszawie od 13 kwietnia 2011 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu