Dobre wyniki SMT Software i ambitne plany na 2012 rok

Notowana na NewConnect wrocławska spółka IT osiągnęła 87% dynamikę wzrostu przychodów i planuje dalszy intensywny rozwój nie wykluczając wprowadzania na rynek nowych marek oraz oczekując dwucyfrowej dynamiki na wynikach za 2012 rok.

  • 87% dynamika wzrostu przychodów rok do roku
  • 53% wzrost zysku netto rok do roku
  • Tytuł Gazeli Biznesu 2011

SMT Software zakończyła rok obrotowy 2011 wartością przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 33,94 mln PLN, co stanowiło wzrost o 87% w stosunku do przychodów zrealizowanych w roku 2010 (18,16 mln PLN). Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży na poziomie 87% znacząco przekroczyła dynamikę, jaką Spółka wypracowała w latach 2010/2009 (78%). Na przestrzeni roku 2011 Spółka uzyskała również 53% dynamikę zysku netto, który wyniósł 4,10 mln PLN w porównaniu do 2,67 mln PLN zysku uzyskanego w roku poprzednim.

Do najistotniejszych z pozyskanych w 2011 roku kontraktów należy 5-letnia umowa z międzynarodową firmą z branży konsultingowej, z której suma przychodów będzie oscylowała na poziomie 9 mln PLN. Znaczące dla SMT Software było również zawarcie dwóch umów z EC Capital na realizację projektów IT o łącznej wartości 2,66 mln PLN oraz podpisanie umowy z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk na projekt IT o łącznej wartość 1,3 mln PLN.

W roku 2011 aż 40% przychodu SMT Software pochodziło z sektora finansowego, konsultingowego i z branży ubezpieczeniowej. Przychody te wynikają z realizacji projektów IT miedzy innymi dla Deloitte, BRE Leasing, EC Capital, Grupy SKOK oraz znacznej liczby banków o globalnym zasięgu. Rok 2011 był bardzo dobrym rokiem dla branży finansowej pod względem rozwoju infrastruktury IT. W poprzednich latach ze względu na kryzys finansowy budżety na tego typu działania były zamrożone i odblokowano je właśnie w roku 2011, który w związku z tym był bardzo owocny pod względem ilości zleceń dla firm IT płynących z sektora finansowego.

Równie istotnym segmentem działań SMT Software jest generująca 38% zeszłorocznych przychodów branża technologiczna, dla której Spółka świadczy głownie usługi outsourcingu IT w zakresie projektowym i kadrowym. 8% przychodów SMT Software w 2011 roku pochodziło z realizacji projektów dla mediów i branży marketingowej. Spółka współpracuje z agencjami interaktywnymi projektując dla ich końcowych klientów aplikacje mobilne i webowe lub wynajmując na potrzeby konkretnego projektu zespoły specjalistów IT. Klienci pochodzący z branży transportowej i budowlanej, to przede wszystkim klienci korzystający z systemu lokalizacji i monitoringu GPS SATIS. Ponadto w 2011 roku SMT Software czerpała zyski z realizacji projektów polegających na dostarczeniu aplikacji dedykowanych oraz systemów GIS dla klientów z sektora publicznego, przemysłowego i energetycznego.

W 2011 roku SMT Software poczyniła również inwestycje powołując spółkę „iAlbatros SAS” z siedzibą w Paryżu we Francji, której zadaniem jest wzmocnienie wizerunku spółki iAlbatros na rynku francuskim oraz nawiązanie współpracy z partnerami w branży Business Travel. SMT Software powołała również kolejną spółkę zależną MobiCare S.A. świadczącą usługi telemonitoringu i teleopieki medycznej dla seniorów, której efekty funkcjonowania zarząd spodziewa się ujrzeć już w 2012 roku.

„W 2012 roku planujemy kontynuować strategię świadczenia usług IT w oparciu o produkty softwarowe. Nie wykluczmy wprowadzenia na rynek nowych marek produktowych jeszcze przed końcem roku.” – powiedział Sebastian Łękawa, Prezes Zarządu SMT Software S.A. – „Spodziewamy się wypracować dwucyfrową dynamikę wzrostu zarówno przychodów, jak i zysku netto, kładąc nacisk na zdecydowane podniesienie rentowności realizowanych projektów.”

SMT Software obecnie plasuje się pośród 4 największych polskich dostawców usług outsourcingu IT pod względem wolumenu wyoutsourcowanych specjalistów. Spółka planuje kontynuować strategię rozwoju tej linii biznesowej mając zamiar w ciągu 3 lat stać się liderem outsourcingu IT w Polsce, a także znaczącym dostawcą usług IT na rynki zachodnie. W celu stworzenia komplementarnej oferty, SMT Software zamierza uzupełnić oferowane dotychczas usługi outsourcingu IT o usługi typowo rekrutacyjne. Działając na zasadzie agencji pośrednictwa pracy SMT Software będzie wspierać swoim doświadczeniem klientów w prowadzonych przez nich procesach rekrutacyjnych. Jako producent oprogramowania oraz dostawca usług outsourcingu IT, SMT Software posiada zasoby oraz know-how konieczne do profesjonalnej weryfikacji wiedzy i kompetencji IT kandydatów. Specjalistyczne usługi rekrutacyjne są naturalnym rozszerzeniem oferowanych dotychczas usług outsourcingu IT.

Spółka planuje w 2012 roku zwiększyć udział przychodów pozyskanych z realizacji projektów informatycznych dla instytucji państwowych, o które stara się intensyfikując działania mające na celu udział w przetargach na projekty IT w sektorze publicznym.

SMT Software planuje kontynuować strategię plasowania się na rynku rozwiązań GPS, jako lider pod względem jakości i innowacyjności dostarczanego produktu w postaci systemu lokalizacji i monitoringu GPS SATIS. Na rok 2012 planowane jest rozszerzenie oferty o dodatkowe usługi w zakresie telemetrii. Najważniejsze nowości to uruchomienie modułu optymalizacji kosztów transportu z uwzględnieniem maksymalizacji wykorzystania przestrzeni ładunkowej dla firm dostawczych, uruchomienie modułu dla klienta indywidualnego dedykowanego użytkownikom motocykli służącego zabezpieczaniu motocykla przed kradzieżą oraz wdrożenie usługi bezinwazyjnego monitoringu GPS dla salonów samochodowych, wypożyczalni i serwisów samochodowych, które mają potrzebę tymczasowego monitoringu użyczanych lub testowanych aut.

Zarząd SMT Software nie wyklucza jeszcze w 2012 roku konsolidacji wyników spółki zależnej iAlbatros S.A., która w tym roku planuje koncentrować się na dotarciu do największych klientów korporacyjnych oraz na współpracy z biurami podróży, które obsługują klientów biznesowych. Rozpoczynająca działalność spółka MobiCare S.A. ma zamiar rozbudowywać sieć sprzedaży poprzez współpracę z firmami, bądź NZOZ-ami, które będą zainteresowane poszerzeniem własnej oferty o usługi opieki mobilnej i domowej świadczone przez MobiCare.

SMT Software S.A. bardzo dobrze zaczęła rok 2012 wzbogacając portfel wysokomarżowych kontraktów o kolejne 5 umów z firmą EC Capital na łączną wartość 5,51 mln PLN, oraz umowę z Fabryką Okien KONAL na 1,26 mln PLN. Ponadto spółka zależna iAlbatros zdobyła długoterminowy kontrakt z francuską firmą INRA, którego szacowana wartość wynosi 2 mln Euro rocznie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu