Oprogramowanie Open Source zostało udostępnione do darmowej dystrybucji

Przez ponad 2 lata eksperci w zakresie technologii wspierającej osoby niepełnosprawne z siedmiu krajów europejskich pracowali nad projektem ASTERICS. W lutym 2012 roku pierwsza publicznie dostępna wersja oprogramowania Open Source została udostępniona do darmowego pobrania ze strony projektu (www.asterics.eu). Chociaż AsTeRICS może być używany ze specjalnie stworzoną do tego celu platformą sprzętową, oprogramowanie AsTeRICS można też zainstalować na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows XP, Vista lub Windows 7, dzięki czemu każda osoba z umiejętnościami technicznymi może skonfigurować system odpowiednio do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Licencja Open Source AsTeRICSa umożliwia programistom darmowe pobranie oprogramowania aby potem dalej je rozwijać. Przyniesie to korzyści dalszej liczbie osób niepełnosprawnych zwiększając ich niezależność.

Najlepszą funkcjonalność użytkownicy uzyskają używając moduły sprzętowe, które będą dostępne do nabycia pod koniec roku 2012.

Więcej niż 2,6 miliona ludzi w Europie ma problemy z górnymi kończynami, co powoduje, że wielu z nich używa technologii wspomagającej. Ponieważ możliwości każdego z użytkowników tej technologii są bardzo różne i mogą się polepszać lub pogarszać z czasem, potrzebne są rozwiązania informatyczne przystosowujące się do użytkownika. Tylko takie rozwiązania pozwalają na uczestnictwo w nowoczesnym społeczeństwie. Są one jednak bardzo rzadko dostępne na dzisiejszym rynku.

AsTeRICS to elastyczny i dostępny zestaw do szybkiej integracji i konstrukcji urządzeń rehabilitacyjnych definiowanych przez potrzeby użytkownika. System umożliwia połączenie najnowszych technik, jak sterowanie falami mózgowymi, czy śledzenie wzroku, z podstawowymi urządzeniami sterującymi – jak pilot, czy mysz komputerowa. Osoby z ograniczoną motoryką mają teraz dostęp do elastycznej i przystosowującej się do użytkownika technologii, która umożliwia im  użycie różnych urządzeń, na przykład komputera, ale również do telefonu komórkowego, czy inteligentnych urządzeń domowych.

AsTeRICS to zestaw modułów  technologii wspomagającej::

  • Sensory, umożliwiające użycie dowolnej części ciała lub nawet myśli, nad którymi niepełnosprawny sprawuje kontrolę, do sterowania urządzeniami.
  • Aktuatory do integracji ze standardowymi urządzeniami komputerowymi lub domowymi.
  • Zintegrowana platforma komputerowa, która może zostać skonfigurowana tak, czy połączyć sensory i aktuatory w jeden system wspomagający, dający największy potencjał kontroli nad otoczeniem niepełnosprawnego.

Kilka najbardziej interesujących przykładów funkcji AsTeRICSa to:

  • użycie kamery internetowej do kontroli myszy komputerowej za pomocą ruchów głowy,
  • użycie dowolnego sensora (przycisku, czujnika ugięcia, czujnika ssania i wydychania, akcelerometru, elektrookulogramu) do symulowania kliknięcia myszką,
  • sterowanie otoczeniem domowym za pomocą AsTeRICSa przy użyciu pilota na podczer­wień lub poprzez specjalizowane systemy sterowania inteligentnym domem (np. Konnex),
  • użycie alternatywnych sensorów do udostępnienia Playstation osobom niepełnosprawnym,
  • Użycie modułu AsTeRICS Smart Vision do sterowania komputerem przy użyciu wzroku,
  • itp.

AsTeRICS rewolucjonizuje koncepcję technologii wspomagającej. Technologia wspomagająca dzisiaj zwykle skupia się na poszczególnych zadaniach lub sytuacjach. Dzięki zwiększającej się roli komputerów dotąd próbowano rozwiązywać jedynie problemy dostępu do nich, tymczasem AsTeRICS odpowiada na potrzebę działania z dużą liczbą nowych, cyfrowych i samodzielnych urządzeń nowoczesnego otoczenia.

Dalsze aktualizacje oprogramowania Open Source AsTeRICS będą dostępne do pobrania ze strony internetowej wkrótce. Istnieje również forum dla osób szukających odpowiedzi lub dyskusji. Prosimy o wizytę na stronie www.asterics.eu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu