Łukasz Świst Dyrektorem Działu współpracy z Partnerami w Software AG Polska

Od kwietnia 2012 roku Łukasz Świst odpowiada w Software AG Polska za współpracę z Partnerami i rozwój sprzedaży z wykorzystaniem kanału partnerskiego.

Do głównych zadań Łukasza Śwista należy wzmocnienie współpracy z istniejącymi Partnerami, jak również dalsze rozszerzanie sieci Partnerów biznesowych Software AG Polska. Celem Łukasza Śwista jest również wypracowanie, jak najlepszych zasad i warunków współpracy z Partnerami, które umożliwią wspólną i efektywną realizację działań sprzedażowych.

Decyzją Zarządu Software AG Polska, większość działań sprzedażowych odbywać się będzie z wykorzystaniem wsparcia i zasobów firm partnerskich. Współpraca ta dotyczyć będzie wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Software AG, w tym: Aris, webMethods, Terracotta.

– Cieszę się, że kierownictwo Software AG zdecydowało się na realizację swoich celów biznesowych w oparciu o silną współpracę z siecią partnerską. Obecnie trudno sobie wyobrazić, aby tak dynamicznie rozwijająca się firma, jak Software AG mogła budować swoją pozycję rynkową w oderwaniu od Partnerów biznesowych – mówi Łukasz Świst, Dyrektor Działu współpracy z Partnerami w Software AG Polska. – Dzisiaj Software AG to nie tylko lider w zakresie doskonalenia procesów biznesowych, integracji czy SOA, ale również kluczowy dostawca rozwiązań mobilnych, systemów do zarządzania i przetwarzania dużych ilości danych czy też technologii big memory. Wierzę, że tak szeroka oferta zachęci Partnerów do współpracy z Software AG Polska.

Łukasz Świst jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz TU Cottbus. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Niemczech w firmie Open-E, gdzie  początkowo odpowiadał za wsparcie techniczne, a następnie zajmował stanowisko menedżera produktów. Po powrocie do Polski, w lutym 2006 roku rozpoczął pracę w Software AG Polska na stanowisku konsultanta pre-sales w dziale Global Consulting Services. Pod koniec 2006 roku dołączył do zespołu handlowego Software AG Polska jako Key Account Manager. Od  początku 2009 roku kontynuował pracę jako dyrektor odpowiedzialny w Software AG Polska za sprzedaż do firm z sektora telekomunikacyjnego oraz energetycznego. Na początku 2011 Łukasz Świst rozpoczął pracę w spółce Infovide-Matrix SA na stanowisku Dyrektora działu Alliance odpowiedzialnego za sprzedaż technologii. Z początkiem kwietnia wznowił pracę dla Software AG Polska, gdzie objął stanowisko Dyrektora Działu współpracy z Partnerami.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu