CTPartners wprowadza na rynek nowe szkolenia AGILE

CTPartners SA – lider polskiego rynku szkoleń i doradztwa w zakresie zarządzania IT, spółka z Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix informuje, że jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa wprowadza do swojej oferty, akredytowane przez APMG-International szkolenia APM-Agile Project Management.

APMG International w marcu br. przyznało spółce CTPartners tytuł Accredited Training Organization (ATO) z zakresu APM – Agile Project Management. Przyznana akredytacja, umożliwia firmie organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów z obszaru metody APM.

Agile Project Management (APM) to metoda oparta na DSDM® Atern® (Dynamic Systems Development Method) – najstarsze (1995r.) z usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. Podejście APM jest metodą Agile, która łączy w sobie „zwinną” filozofię zarządzania i realizacji prac projektowych z procesami, istniejącym zawsze ładem (governance) i ograniczeniami istniejącymi w każdej organizacji biznesowej. DSDM® Atern® dostarcza ram zarządczych (framework), opartych o najlepsze praktyki i doświadczenia członków DSDM Consortium. Zawierają one adaptowalne i możliwe do kontrolowania procesy, wykorzystywane w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań. Łączą w efektywny sposób wiedzę uczestników projektu ze skutecznymi technikami, takimi jak iteracyjny rozwój czy modelowanie.

Wspólne podstawy wszystkich podejść Agile, w tym i Agile Project Management, zostały ogłoszone w 2001 roku, w Agile Manifesto – Manifeście Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania – który głosi:

„Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń przedkładamy:

 • Ludzi i ich wzajemne interakcje (współdziałanie) ponad procedury i narzędzia.
 • Działające oprogramowanie nad wyczerpującą dokumentację.
 • Współpracę z klientem nad negocjację umów.
 • Reagowanie na zmiany nad realizowanie planu.”

Aleksander Solecki – ekspert Agile, pierwszy w Polsce certyfikowany trener APMG Agile Project Management: „Dążenie do dużej i szybkiej adaptowalności („zwinności”) projektów w zmieniającej się sytuacji i oczekiwań biznesu, doprowadziło do pojawienia się nowego podejścia do realizacji projektów informatycznych zwanego Agile. Projekty wykorzystujące APMG Agile Project Management dostarczają dopasowanych do potrzeb biznesu rozwiązań gwarantując ich terminową realizację i wysoką jakość. Dostarczenie działającego rozwiązania we właściwym czasie (time-to-market) i wysokiej jakości jest obecnie wyzwaniem we wszystkich obszarach rynku, stąd organizacje takie jak APMG wprowadzają certyfikację z metodyk Agile Project Management, stawiając je na pełnoprawnym miejscu obok metodyk klasycznych.”

Korzyści wynikające ze stosowania APM są nie do przecenienia. Podejście to, wykorzystując iteracyjny rozwój, angażuje końcowych użytkowników przez cały czas realizacji prac projektowych, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wielu korzyści:

 • realizacja projektu zawsze na czas, z zaplanowaną wysoką jakością,
 • użytkownicy częściej poczuwają się do właścicielstwa produktów,
 • ryzyko wytworzenia nietrafionego rozwiązania znacznie spada,
 • końcowe rozwiązanie bardziej odpowiada faktycznym potrzebom biznesowym organizacji,
 • użytkownicy są lepiej przeszkoleni, przez fakt, że ich przedstawiciele bezpośrednio wpływają na programy i koordynację szkoleń,
 • wdrożenie idzie sprawniej, ponieważ wszystkie zainteresowane strony już w czasie projektu ściśle ze sobą współpracują.

„Unikalną cechą podejścia Agile Project Management wywodzącego się z DSDM Atern jest możliwość jego zastosowania nie tylko w projektach informatycznych. APM może być skutecznie wykorzystane w biznesowych (organizacyjnych) programach i projektach zmiany, nawet takich, w których nie występuje użycie żadnej technologii.” – dodał Piotr Górny, Starszy Konsultant i akredytowany trener w CTPartners.

W ofercie CTPartners znajdują się:

 • Szkolenie „Agile Project Management Foundation”
 • Egzamin „Agile Project Management Foundation”
 • Szkolenie „Agile Project Management Practitioner”
 • Egzamin „Agile Project Management Practitioner”

Więcej informacji o metodzie Agile Project Management oraz możliwości zdobycia certyfikatu w tym obszarze znajdziecie Państwo na stronie www.ctpartners.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu