Verax Systems dostawcą rozwiązań IT Service Assurance dla INFO-TV-OPERATOR

INFO-TV-OPERATOR niezależny operator telekomunikacyjny, zajmujący się emisją programów radiowych i telewizyjnych na terenie całej Polski wybrał rozwiązanie IT Service Assurance dostarczane przez Verax Systems.

Na zaimplementowane rozwiązanie składają się dwa główne komponenty platformy Verax Systems – Verax NMS przeznaczony do zintegrowanego zarządzania oraz monitorowania sieci, centrów danych i aplikacji oraz Trouble Ticketing system zarządzania procesami wsparcia technicznego oraz monitorowania poziomów SLA.

Zintegrowane systemy umożliwią operatorowi precyzyjne monitorowanie infrastruktury składającej się z sieci nadajników radiowych w 31 największych miastach w Polsce.

Dzięki korelowaniu zdarzeń, powiadomieniom oraz zautomatyzowanej logice biznesowej systemy pozwolą na efektywne zarządzanie usługami nadawczymi oraz przyczynią się do redukcji kosztów przestojów poprzez wykrywanie potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem.

Otwarta architektura obu systemów pozwala również na sprawną integrację z innymi systemami IT poprzez dedykowane narzędzia integracyjne oraz szynę EAI.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu