Obligacje Fast Finance na Catalyst

Obligacje wyemitowane przez jedną z wiodących firm polskiego rynku obrotu wierzytelnościami wkrótce trafią na rynek alernatywny Catalyst. Decyzję w tej sprawie podjęli właśnie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych. Wartość emisji wynosi 30 mln zł.

Środki, które spółka pozyskała z tej transakcji zostaną przeznaczone na rozwój działalności. Fast Finance ma w planach kolejne zakupy wierzytelności bankowych. Do końca tego roku spółka chce zwiększyć wartość posiadanego portfela wierzytelności o 150 mln zł, tymczasem wartość nominalna zakupionych pakietów to ponad 300 mln zł. Spółka chce także znacznie rozszerzyć swoją działalność w segmencie zleceń inkaso. Na razie mają one niewielki udział w przychodach spółki, ale na koniec 2012 roku ma się on znacznie powiększyć.

Przeprowadzona właśnie oferta papierów dłużnych była kolejną emisją obligacji Fast Finance. Tym razem spółka wyemitowała 30 tys. trzyletnich obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości 30 mln zł. Oferta miała charakter prywatny.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu