LOTOS drugą największą firmą w Polsce

W corocznym rankingu największych polskich spółek – zatytułowanym „Lista 500” – LOTOS zajął rekordowe 2 miejsce, awansując o 3 pozycje. Ranking za 2011 rok przygotowała redakcja dziennika „Rzeczpospolita”.

O miejscu w rankingu decydowały przychody ze sprzedaży, jakie przedsiębiorstwa wypracowały w minionym roku. Na tym polu LOTOS, który 2011 r. zakończył wynikiem 29,2 mld zł, mógł pochwalić się aż 49-procentowym wzrostem przychodów. To najlepszy wynik spośród 10 największych firm sklasyfikowanych w zestawieniu „Lista 500”.

Dobra pozycja LOTOSU to efekt sprawnego funkcjonowania całej organizacji, a przede wszystkim wysokiego przerobu ropy naftowej oraz sprzedaży produktów naftowych, możliwy dzięki pełnemu wykorzystaniu instalacji wybudowanych w ramach Programu 10+.

Dzięki efektywnej realizacji 10+ przerób rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku wyniósł w 2011 r. blisko 9,2 mln ton, co stanowi wzrost o 13% r./r. Udział koncernu w krajowym rynku paliw na koniec 2011 r. wyniósł 33,5%, a w rynku detalicznym 8%.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła iLOTOS Petrobaltic(prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS.

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltici LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce LOTOS Geonafta koncern zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu