Infovide-Matrix S.A. Platynowym Partnerem programu Oracle PartnerNetwork

Oracle uznaje kompetencje Infovide-Matrix S.A. w dostarczaniu i wdrażaniu produktów Oracle Database oraz Oracle Fusion Middleware.

Spółka Infovide-Matrix S.A. ogłosiła, że uzyskała status Platynowego Partnera Oracle w programie Oracle PartnerNetwork (OPN). Nadając platynowe członkostwo spółce Infovide-Matrix S.A., firma Oracle wyróżniła ją za dogłębną wiedzę i profesjonalizm w dostarczaniu następujących produktów Oracle: Baza Danych Oracle , Oracle Fusion Middleware, aplikacji firmy Oracle oraz za umiejętność zaspokajania oczekiwań klientów.

Infovide-Matrix jest wiodącym dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce.

Usługi świadczone przez spółkę obejmują wszystkie stadia tworzenia projektu IT, w tym:

  • Określanie najważniejszych potrzeb i celów klienta,
  • Tworzenie najbardziej odpowiednich rozwiązań,
  • Dostarczanie kluczowych aplikacji biznesowych aby sprostać wymaganiom klienta,
  • Oferowanie usług doradczych związanych z organizacją poszczególnych procesów biznesowych w celu skutecznego wprowadzenia zmiany i zwiększenia wartości biznesowej.

Spółka posiada referencje ze wszystkich kluczowych sektorów na polskim rynku: telekomunikacji, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, sektora publicznego oraz sektora energetycznego. Osiągnięcie przez Infovide-Matrix statusu Platynowego Partnera w programie OPN daje gwarancję wielu korzyści stworzonych z myślą o firmach dostarczających firmie Oracle innowacyjne rozwiązania na najwyższym poziomie.

„Po wielu miesiącach ukończyliśmy program specjalizacji Oracle, osiągając tym samym status Platynowego Partnera. Dzięki niemu możemy wyróżnić się na rynku i zdobyć przewagę konkurencyjną poprzez akcentowanie naszych mocnych stron i szczególnych umiejętności.” – komentuje Dariusz Janeczko, Partner w Infovide-Matrix S.A. „Zdobyliśmy także dostęp do pakietu korzyści, który oferuje narzędzia i zasoby ułatwiające nam rozwijanie działalności.”.

„Z przyjemnością witamy spółkę Infovide-Matrix w gronie Platynowych Partnerów firmy Oracle.” – powiedziała Magdalena Kubińska-Markiewka, dyrektor działu współpracy z kanałem partnerskim (Alliances & Channels) w Oracle Polska. “Infovide-Matrix i Oracle mają długą historię współpracy, w szczególności w zakresie wdrażania aplikacji Oracle. W ostatnim czasie spółka Infovide-Matrix zdobyła doświadczenie w pięciu kluczowych obszarach działalności firmy Oracle, m.in. Oracle Database Performance Tuning, Oracle Applicaiton Grid, architekturze SOA Oracle, Oracle Database i standardowej platformie Java. Powyższe specjalizacje dadzą Infovide-Matrix nowe, zachwycające możliwości wyróżnienia się na rynku i pozyskania nowych klientów”.

Posiadając status Platynowego Partnera, Infovide-Matrix S.A. otrzymuje korzyści płynące z zaangażowania firmy Oracle, a także z innych możliwości stworzonych dla partnerów programu OPN. Platynowi Partnerzy programu otrzymują dedykowane wirtualne konto wspomagające zarządzanie, które umożliwia tworzenie wspólnych planów rozwoju oraz ułatwia rozszerzanie obszarów specjalizacji i zwiększanie możliwości uzyskania dochodu. Dodatkowe korzyści to również najwyższy priorytet w katalogu OPN Solutions Catalog, jedna darmowa integracja aplikacji zatwierdzona przez Oracle, wspólny marketing i dodatkowe możliwości w zakresie sprzedaży, rabaty na szkolenia i dużo więcej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu