Cloud Computing – rozwój i przyszłość w Polsce

Cloud Computing, który coraz wyraźniej zmienia sposób prowadzenia biznesu, pracy działów oraz zasad współpracy IT i biznesu, to model przetwarzania danych i dostarczania usług przez organizacje zewnętrzne. Najważniejszą innowacją jest zatem to, że zamiast instalować określone oprogramowanie lub przechowywać dane na dysku twardym komputera lub na serwerach firmowych wystarczy włączyć dowolne urządzenie (np. komputer, smartfon czy tablet) i dzięki połączeniu z Internetem uzyskać dostęp do wszystkich zwirtualizowanych aplikacji i danych firmowych.

Chociaż przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na „przetwarzanie w chmurze” może osiągnąć szereg korzyści i poprawić jakość funkcjonowania firmy, nadal część branży IT podchodzi do tematu sceptycznie. Mimo rozwoju systemu, wciąż pojawiają się bariery we wdrażaniu wirtualizacji. Naturalnym problemem może być niezadowalający dostęp do dobrych i szybkich łączy internetowych. Z cloud computingu bowiem (poza chmurami prywatnymi) korzysta się za pośrednictwem internetu.

Należy podkreślić, że wciąż istnieją pewne ograniczenia prawne utrudniające rozwój chmur np. konieczność zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a w szczególności danych osobowych. Wydaje się jednak, że kwestia bezpieczeństwa wzbudza wśród przedsiębiorstw największe wątpliwości: z jednej strony decydując się na to rozwiązanie organizacja w pewien sposób rezygnuje z kontroli nad swoimi zasobami IT – przekazuje je dostawcy chmury. Z drugiej zaś, model ten zapewnia większe bezpieczeństwo niż tradycyjny, ponieważ rzadziej dochodzi do awarii systemu i prowadzony jest automatyczny back-up danych.

Mimo tych możliwych barier, cloud computing stanowi z pewnością nowy paradygmat świadczenia usług internetowych i całkowicie zmienia dotychczasowy model zarządzania zasobami IT. Wirtualizacja zyskuje coraz więcej zwolenników i wprowadzana jest na coraz większą skalę. Z raportu Mimecast wynika, że na świecie ponad 51% przedsiębiorstw korzysta przetwarzania danych w chmurze, a 66% zastanawia się nad wykorzystaniem tej technologii. Organizacje dostrzegają korzyści płynące bezpośrednio z wprowadzenia modelu cloud computing.

Przede wszystkim użytkownik decydujący się na usługi w chmurze automatycznie uzyskuje dostęp do zasobów informatycznych na niemal nieograniczoną skalę, niezależnie od miejsca, w którym odbiorca się znajduje. Dzięki temu zwiększona zostaje mobilność użytkownika. Dodatkowo cloud computing jest usługą, którą można precyzyjnie wycenić i która przynosi organizacji duże oszczędności. Również samo wdrożenie systemu jest nie tylko tańsze, ale także dużo prostsze od budowy własnej serwerowni czy samodzielnego instalowania oprogramowania. To sprawia, że na cloud computing może sobie pozwolić każda firma, także mała czy o ograniczonym budżecie inwestycyjnym.

Rynek cloud computing coraz silniej obecny jest także w Polsce: zgodnie z raportem IDC „Poland’s Cloud Services Market 2011-2015 Forecast and 2010 Competitive Analysis“ w 2010 roku wartość rynku cloud computing w Polsce, obejmującego zarówno chmurę prywatną, jak i publiczną, stanowiła blisko 7% wartości całego rynku IT outsourcingu szacowanego na ponad 520 mln USD. Jednocześnie przetwarzania w chmurze obliczeniowej, jest najdynamiczniej rozwijającą się częścią rynku ICT. Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu do roku 2015 to 33%, zdecydowanie powyżej średniej dla całego rynku usług IT pozostającej na poziomie ok. 5%.

Model przetwarzania w chmurze został także zastosowany w Blue Services. Dzięki temu nie tylko zostały obniżone koszty wdrożeń i utrzymania systemów, ale także znacznie skrócony czas uruchamiania nowych środowisk. Infrastruktura oparta jest o farmę serwerów fizycznych, na których działa określona ilość maszyn wirtualnych z przydzielonymi pulami zasobów oraz priorytetami ich wykorzystania. Pozwala to na uniezależnienie maszyn również pod względem gwarantowanej im wydajności.

Przetwarzanie w chmurze mimo pewnych barier, z pewnością przynosi użytkownikom i organizacjom wiele korzyści. Nie ulega wątpliwości, że cloud computing w ciągu najbliższych kilku lat poza prywatnymi użytkownikami, wspierać będzie także małe i średnie firmy, którym zapewni nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim łatwiejszy dostęp do usług informatycznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu