eFizjologia nagrodzona we Francji

Projekt eFizjologia, gliwickiego VRHouse’u został doceniony przez międzynarodowe jury prestiżowego konkursu Laval Virtual Awards 2012, w kategorii „Medycyna i zdrowie”. Pierwszą uczelnią, której studenci będą mogli kształcić się w ramach projektu eFizjologia jest Śląski Uniwersytet Medyczny.

Kapituła Laval Virtual Awards przyznaje nagrody za najlepsze, światowe rozwiązania z obszaru wirtualnej rzeczywistości i technologii konwergencyjnych. i3D jako jedyna Polska firma została wyróżniona w konkursie, do którego startują największe międzynarodowe projekty. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w trakcie trzydniowej konferencji Laval Virtual. Projket eFizjologia wdrażany jest w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Z ramienia Uniwersytetu w procesie tworzenia aplikacji uczestniczyła prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin Kowalik.

Praktyczne opanowanie umiejętności oraz wiedzy przekazywanej w trakcie studiów medycznych oraz biologicznych jest niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodów związanych z tymi dziedzinami. Jednak ze względu na argumenty etyczne oraz finansowe coraz trudniej unaocznić studentom istnienie podstawowych reakcji, odruchów i zależności fizjologicznych zachodzących w żywych organizmach. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego systemu kształcenia firma i3D Science opracowała zestaw interaktywnych doświadczeń, których realizacja dotąd była niemożliwa bez wykorzystania zwierząt laboratoryjnych.

Projekt doświadczeń obejmuje pełny program ćwiczeń proponowanych przez uczelnie z zakresu fizjologii i anatomii. W wirtualnym świecie możemy obserwować, w jaki sposób przygotowuje się zwierzęta do doświadczeń, od znieczulenia poprzez odsłonięcie lub izolację danej struktury, aż po podłączenie do specjalistycznej aparatury. Zestaw obejmuje badania układu nerwowego, mięśniowego, sercowo-naczyniowego, jak również obserwacje reakcji organizmu na podawanie wielu różnych substancji. Na przykład wykonując wirtualne eksperymenty na sercu badamy wpływ temperatury, adrenaliny, acetylocholiny, jonów potasu i wapnia, stymulacji nerwu błędnego jak i obciążenia wstępnego i następczego na pracę serca, a eksperyment na króliku daje nam możliwość obserwacji zmian ciśnienia, częstości oddechów i częstości akcji serca pod wpływem czynników takich jak adrenalina, acetylocholina, zamknięcie naczyń nerkowych, podanie par amoniaku, przecięcie i stymulacja nerwów błędnych itp.

Wykorzystana w aplikacjach proponowanych przez firmę i3D nowoczesna technologia wirtualnej rzeczywistości umożliwia studentom samodzielnie wykonanie eksperymentu na trójwymiarowej żabie, szczurze lub króliku. Ponadto dzięki zastosowaniu specjalnych okularów mamy wrażenie głębi obrazu i realności wykonywanych czynności. Wirtualne „zabiegi” mogą być w każdej chwili przerywane, w celu omówienia ich dotychczasowego stanu oraz ewentualnych błędów. Student może wielokrotnie powtarzać dane ćwiczenie, aż do momentu osiągnięcia perfekcji w jego wykonywaniu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu