Inwestycje.pl po raz drugi docenione za jakość relacji inwestorskich

W tym roku po raz drugi, redaktorzy magazynu Trend przeprowadzili badanie mające na celu sprawdzenie, jak spółki podchodzą do tematyki relacji inwestorskich. Ponownie w gronie wyróżnionych spółek znalazły się Inwestycje.pl SA.

Zarówno w tym jak i w poprzednim roku celem badania było sprawdzenie, jak szybko firmy reagują na zapytania od potencjalnych inwestorów indywidualnych oraz czy przesłane odpowiedzi są merytorycznie satysfakcjonujące. W związku z szybko rozwijającym się rynkiem NewConnect badaniu poddanych zostało 360 spółek, co daje prawie 70% wzrost do roku ubiegłego.

Wyniki badania nie napawają jednak optymizmem. Ponad połowa spółek nie odpowiedziała na wysłanego do nich maila od fikcyjnego, potencjalnego inwestora. Jest to zdecydowanie gorszy wynik niż w badaniu z 2011 roku, kiedy to 2/3 firm przesłało e-maila zwrotnego. Dlatego też w tegorocznej edycji zostało wyróżnionych tylko 13 spółek, w stosunku do 22 z roku ubiegłego.

– Znalezienie się w tak wąskim gronie wyróżnionych spółek jest dla nas ogromnym zaszczytem i cieszymy się, że nasze działania z zakresu IR zostały zauważone. Jako spółka notowana na NewConnect staramy się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki informacyjne, a także budować wysokiej jakości relacje z inwestorami. – mówi Anna Sołowska-Łabaz Business Development & Marketing Director Inwestycje.pl S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu