DuPont ogłasza rekordowe wyniki za pierwszy kwartał w wysokości 1.61 dolarów na akcję

Zysk netto firmy za pierwszy kwartał 2012  wyniósł 1.61 dolarów przed wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych w porównaniu do 1.52 dolarów na akcję w ubiegłym roku. Po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych zysk osiągnął poziom 1.57 dolarów na akcję.

Sprzedaż firmy osiągnęła 11.2 miliarda dolarów i wzrosła o 12% w porównaniu do pierwszego kwartału 2011, na co składa się: ośmioprocentowy wzrost cen, jednoprocentowy wpływ różnic kursowych, dwuprocentowy spadek ilości sprzedanych produktów oraz siedmioprocentowy wzrost wynikający ze zmian w portfelu produktów. Sprzedaż na rynkach wschodzących wzrosła o 15%. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem, z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych wzrósł o 252 miliony dolarów, co stanowi 12% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynika głównie z segmentu rolnictwa, materiałów chemicznych oraz z akwizycji firmy Danisco. Segment rolnictwa osiągnął 16% wzrost sprzedaży oraz 18% wzrost zysku przed opodatkowaniem w porównaniu do roku poprzedniego. Odzwierciedla to dobry światowy rezultat oraz wczesne rozpoczęcie sezonu sprzedaży w Europie i Ameryce Północnej.

Projekty w zakresie obniżki kosztów stałych i operacyjnych przyniosły firmie 100 milionów dolarów każdy. DuPont potwierdza roczną prognozę zysku netto pomiędzy 4.20 a 4.40 dolarów na akcję, co oznacza 7-12% wzrost w stosunku do zysku za 2011.

“Pomimo zawirowań na rynkach globalnych, strategia DuPont oparta na rozwiązaniach naukowych oraz innowacyjności przyniosła rekordowe wyniki w pierwszym kwartale – powiedziała Ellen Kullman, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna firmy DuPont. „W naszych Centrach Innowacji, współpracujemy z klientami i partnerami nad dostosowaniem naszych rozwiązań naukowych do lokalnych potrzeb. Nasze badania i rozwój skupiają się głównie na opracowywaniu produktów dla rosnącej światowej populacji i jej potrzeb w zakresie wyżywienia, energii i ochrony.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu