Przejdź do treści

SAP przedstawia ujednoliconą strategię zarządzania danymi w czasie rzeczywistym, aby wzmocnić czołową pozycję firmy na rynku baz danych

Zintegrowana oferta rozwiązań SAP® do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym będzie oparta na technologii „in-memory” i bazie danych SAP HANA.

Firma SAP AG przedstawiła program rozwoju innowacyjnych produktów, które przyczynią się do transformacji rynku baz danych i rozwiązań mobilnych. Podczas konferencji prasowej w San Francisco Dr Vishal Sikka przedstawił pełną integrację rozwiązań Sybase oraz wizję SAP w zakresie zarządzania danymi w czasie rzeczywistym. Składają się na nią: platforma SAP HANA®, rozwiązania Sybase do zarządzania danymi oraz oprogramowanie SAP do zarządzania informacją w organizacji (EIM – Enterprise Information Management). Firma SAP podała również informacje o ostatnich innowacjach, które przygotowano z myślą o tej ofercie:

  • Ogólnoświatowa dostępność hurtowni danych SAP NetWeaver® Business Warehouse, opartej na platformie SAP HANA,
  • Ogólnoświatowa dostępność serwera SAP® Sybase® Adaptive Server® Enterprise (ASE) jako opcji bazy danych dla aplikacji z pakietu SAP® Business Suite,
  • Plany stworzenia funduszu typu venture capital z łącznym kapitałem w wysokości 155 mln USD, który ma wspierać początkujące firmy, planujące rozwój aplikacje w oparciu o nową platformę, oraz programu motywacyjnego, ze środkami o wartości 337 mln USD, który ma zachęcać klientów do przechodzenia na platformę SAP HANA.

„Na nowo definiujemy rynek baz danych, łącząc innowacyjność i doświadczenie firm SAP i Sybase” — powiedział dr Hasso Plattner, przewodniczący rady nadzorczej firmy SAP. „Podstawą oferty jest innowacyjna i sprawdzona już baza danych ‘in-memory’ SAP HANA, która pomaga klientom w niezwykle szybkim wykorzystywaniu i udostępnianiu informacji. Procesy te mogą przebiegać nawet 100 tys. razy szybciej niż dotychczas, co pozwala firmom całkowicie zmienić sposób prowadzenia działalności. Klienci mogą teraz wydajniej korzystać z zainstalowanych już systemów, a przy tym bez trudu wprowadzać nowe technologie”.

Firma SAP chce rozszerzyć swoją wizję i zapewnić klientom jedną logiczną platformę, która działa w czasie rzeczywistym i obsługuje wszystkie obciążenia związane z transakcjami i analizami. W tym celu SAP zamierza wykorzystać wiodące w branży produkty Sybase do zarządzania danymi i ich przenoszenia. Ewolucyjna integracja produktów SAP i Sybase nie zakłóca pracy istniejącego już środowiska, stąd klienci mogą uzyskać niespotykane dotąd możliwości przeprowadzania transakcji, przenoszenia, przechowywania, przetwarzania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Jednocześnie będą też mogli obniżyć koszty dzięki spójnej strukturze i narzędziom do zarządzania całym środowiskiem. Platforma SAP do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym pozwoli klientom ograniczyć złożoność systemów i zapewni nowe możliwości w zakresie obsługi rozwiązań nowej generacji i analiz wielkich zbiorów danych. Umożliwi im również lepszą obsługę aplikacji przetwarzania w chmurze i rozwiązań mobilnych — a wszystko to przy minimalnych zakłóceniach działalności przedsiębiorstwa.

Firma SAP przedstawiła szczegóły planowanej ścieżki rozwoju oraz obszary strategicznych innowacji i inwestycji w zakresie swojej oferty rozwiązań bazodanowych, które mają pomóc jej wzmocnić czołową pozycję na rynku baz danych do 2015 r.:

  • Platforma SAP HANA — to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii „in-memory”, będzie rdzeniem platformy SAP do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym, zapewniając wyjątkową wydajność oraz innowacje dla oprogramowania nowej generacji.
  • Serwer SAP Sybase ASE — system ten będzie jedną z obsługiwanych opcji dla aplikacji z pakietu SAP Business Suite, natomiast platforma SAP HANA rozszerzy wyjątkowe możliwości przetwarzania transakcji na serwerze SAP Sybase ASE o funkcje raportowania w czasie rzeczywistym.
  • Serwer SAP® Sybase IQ® — rozwiązanie to umożliwi zarządzanie danymi w ramach analiz wielkich zbiorów danych (tzw. big data), oferując przy tym bardzo korzystny wskaźnik całkowitych kosztów posiadania. Stopniowa integracja z platformą SAP HANA zapewni inteligentną przestrzeń do przechowywania starszych lub nieużywanych danych. Serwer SAP Sybase IQ i platforma SAP HANA będą korzystać z tych samych funkcji i narzędzi do zarządzania cyklem życia danych.
  • SAP® Sybase® SQL Anywhere — jedna z wiodących na rynku baz danych, przeznaczona dla aplikacji mobilnych i wbudowanych, która została wdrożona przez miliony klientów. Oprogramowanie to będzie wykorzystywane jako interfejs dla platformy SAP HANA, rozszerzając jej zasięg na aplikacje mobilne i wbudowane w czasie rzeczywistym.
  • Oprogramowanie SAP® Sybase® PowerDesigner — to sztandarowe oprogramowanie, służące do modelowania danych, zarządzania architekturą informacji i do ich koordynacji, stanie się podstawą rozwiązania modelującego dla platformy SAP do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym. Na wdrożenie tego oprogramowania zdecydowała się niedawno m.in. firma Ford Motor Company, która planuje usprawnić modelowanie danych i zarządzanie nimi oraz scentralizować wszystkie funkcje modelowania na poziomie logicznym i fizycznym.
  • Oprogramowanie SAP® Sybase® Event Stream Processor (ESP), SAP® Sybase® Replication Server i rozwiązania SAP do zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie — połączenie tych rozwiązań umożliwi klientom analizowanie danych oraz integrację bieżącej rejestracji zmian w trybie wsadowym i danych przesyłanych strumieniowo z platformą SAP do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym.
  • Integracja platformy SAP do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym z technologią Hadoop — platforma SAP HANA i serwer SAP Sybase IQ rozszerzą możliwości korzystania ze źródeł wielkich zbiorów danych, takich jak system Hadoop, i będą oferować głęboko zintegrowaną infrastrukturę przetwarzania wstępnego.

Ogólnoświatowa dostępność hurtowni danych SAP NetWeaver Business Warehouse na SAP HANA

Hurtownia danych SAP NetWeaver Business Warehouse oparta na platformie SAP HANA weszła w etap wdrażania u wybranych klientów 7 listopada 2011 r. W ciągu pięciu miesięcy zostały spełnione założenia, które pozwoliły wprowadzić ją na rynek. Klienci odnotowali znaczny wzrost wydajności obsługi zapytań, wielokrotne skrócenie czasów ładowania i kompresji danych, a także wyraźne ograniczenie ilości danych, które trzeba przechowywać i uwzględniać przy tworzeniu kopii zapasowych. To pierwszy krok w kierunku uruchomienia platformy SAP do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym, która obejmie zarówno hurtownie danych, jak i systemy analityczne.

„Aktualne analizy, które łączą popyt, informację o promocjach marketingowych z przejrzystością łańcucha dostaw, a wszystko na jednej solidnej platformie zarządzania danymi, to w naszej branży element obowiązkowy” — powiedział Weijun Zhang, zastępca dyrektora w firmie Shanghai Volkswagen. „Platforma SAP HANA to dla nas wielka szansa na znaczną optymalizację naszych rozwiązań hurtowni danych za pomocą SAP NetWeaver BW na SAP HANA. Zdecydowanie zmniejszyliśmy opóźnienia i zwiększyliśmy szybkość. Teraz możemy zwracać wyniki zapytań w ciągu 45 sekund — nie musimy już czekać przez 20 minut na pustą listę wyników, jak to zdarzało się w przypadku zapytań w hurtowni SAP NetWeaver BW opartej na dyskowej bazie danych”.

„Uruchomienie hurtowni danych SAP NetWeaver BW opartej na platformie SAP HANA jest dla nas kamieniem milowym” — powiedział Xiaoyu Liu, wiceprezes ds. opracowywania aplikacji globalnych w firmie Lenovo. „Możemy teraz znacznie szybciej i lepiej tworzyć zaawansowane raporty operacyjne i analizy, co pozwoli nam podnieść ogólną wydajność biznesową, produktywność i elastyczność, a zarazem szybciej reagować na zmieniającą się sytuację rynkową. Sprawne wdrożenie platformy SAP HANA dowodzi, że można przekształcić ją w realne rozwiązanie zainstalowane w naszym środowisku bez żadnych zakłóceń działalności biznesowej. Będziemy wykorzystywać również inne możliwości tego systemu, aby ułatwić naszej firmie zdobycie pozycji lidera”.

Ogólna dostępność pakietu SAP Business Suite na serwerze SAP Sybase ASE w kwietniu br.

Oferując aplikacje SAP Business Suite na platformie SAP Sybase ASE, SAP planuje zaoferować klientom optymalne możliwości integracji. Firma SAP zamierza też zapewnić zarówno nowym, jak i dotychczasowym klientom kompleksowe połączenie aplikacji biznesowych i rozwiązań bazodanowych, a także zintegrowany serwis i synchronizację wersji. Jako integralna część platformy SAP do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym, serwer SAP Sybase ASE stanowi sprawdzony system zarządzania bazą danych, który jest stosowany od ponad 25 lat w bardzo wymagających, transakcyjnych środowiskach o krytycznym znaczeniu w wielu branżach. Z serwera SAP Sybase ASE korzysta ponad 30 tys. klientów, a wskaźnik ich zadowolenia sięga 97%. Wynika to z wysokiej wydajności tego rozwiązania, jego niezawodności, pomocy technicznej światowej klasy oraz niskiego całkowitego kosztu posiadania. Klienci, którzy korzystają z aplikacji SAP Business Suite na serwerze Sybase ASE, już dziś dostrzegają te korzyści.

„Przeniesienie aplikacji SAP ERP na platformę SAP Sybase ASE wynikało z konieczności obniżenia kosztów ogólnych i zwiększenia elastyczności operacyjnej naszej firmy. Jednocześnie zależało nam na stworzeniu środowiska o dużej wydajności i wysokiej dostępności” — powiedział Juan Stagg, dyrektor ds. informatycznych w firmie El Machetazo. „Możliwość współpracy z jedną firmą w celu realizacji tych planów okazała się być dla nas optymalnym rozwiązaniem. Pozytywnie zaskoczyło nas przy tym, jak szybko i bezproblemowo udało nam się przeprowadzić migrację aplikacji SAP ERP do systemu SAP Sybase ASE — zajęło nam to połowę przewidywanego czasu, który liczony był w godzinach, a nie dniach czy tygodniach”.

155 mln USD w funduszu venture capital na wsparcie start-up’ów oraz 337 mln USD w programie zachęcającym do przechodzenia na bazy danych SAP HANA

Aby wzmocnić innowacyjność wśród początkujących firm, tzw „start-up”, firma SAP tworzy nowy fundusz, który będzie dysponował środkami o wartości 155 mln USD. Jego zarządzaniem zajmie się spółka SAP Ventures. Fundusz ma zostać nazwany „SAP HANA Real Time Fund” i będzie rozwijał i wspierał środowisko przedsiębiorców i inwestorów skoncentrowanych na opracowywaniu aplikacji działających w czasie rzeczywistym. Informacja ta została podana do wiadomości po pierwszym forum SAP Start-up, które odbyło się w marcu w Palo Alto przy udziale 24 młodych przedsiębiorstw korzystających z platformy SAP HANA.

Należy też dodać, że firma SAP spełnia swoje obietnice i wprowadza na rynek rewolucyjne innowacje, podczas gdy inni producenci baz danych starszego typu nie oferują takich nowości. SAP określa priorytety swoich inwestycji w oparciu o opinie klientów. Obecnie firma uruchamia program zachęcający do przejścia na bazę danych SAP HANA. Dzięki środkom o wartości 337 mln USD pomoże on partnerom i integratorom systemów w zwiększeniu liczby migracji na rozwiązanie SAP HANA i platformę SAP do zarządzania danymi w czasie rzeczywistym. Wszystkim nowym klientom dokonującym migracji z baz danych starszego typu firma SAP zapewni usługi doradcze, które ułatwią im dostosowanie i wdrożenie systemu SAP HANA. Jednocześnie SAP gwarantuje, że klienci, którzy zakończyli już wdrażanie platformy, będą mogli skorzystać z 18-miesięcznego programu wymiany swoich licencji SAP HANA na dowolny inny wykorzystywany przedtem produkt SAP, jeśli nie będą zadowoleni z nowego rozwiązania.

„Wizja firmy SAP jest skoncentrowana na przełomie koncepcyjnym w dziedzinie zarządzania danymi. Chcemy przekształcić korporacyjne działy IT ze złożonych, powolnych środowisk z trudem realizujących cele przedsiębiorstw, w uproszczoną architekturę, która umożliwi przetwarzanie nowych klas wielkich zbiorów danych, obsługę rozwiązań mobilnych i aplikacji w chmurze oraz modernizację zainstalowanych wcześniej aplikacji bez zakłóceń dla całego środowiska” — powiedział dr Vishal Sikka, członek zarządu firmy SAP odpowiedzialny za technologię i innowacje. „Wprowadzone niedawno udoskonalenia w dziedzinie technologii przetwarzania, pamięci i sieci sprawiły, że wizja ta staje się rzeczywistością”.