Navireo pomaga budować warszawskie metro

Tor-Kar-Sson – firma budująca m.in. infrastrukturę szynową odcinków warszawskiego metra wdrożyła system ERP Navireo firmy InsERT. Jest to już 130. wdrożenie tego polskiego systemu ERP na krajowym rynku.

Wdrażając system ERP Navireo, Tor-Kar-Sson usprawnił pracę działu księgowości i kadr. Uzyskał pełną kontrolę nad kosztami realizacji poszczególnych projektów oraz całkowitą integrację z systemami bankowości. Nowy program umożliwia scentralizowane zarządzanie budowami, narzędziownią i zamówieniami, a także bieżący dostęp kadry kierowniczej oraz pracowników w oddziałach do dokumentacji przetargowej, wykonawczej i finansowej. Dzięki Navireo wszelkie analizy i prognozy wykonywane są natychmiastowo.

– Zdecydowaliśmy się na Navireo, bo potrzebowaliśmy systemu, który szybko zorganizuje pracę i zwiększy wydajność naszego przedsiębiorstwa, usprawni np. zarządzanie poszczególnymi budowami. Poza szerokim zakresem standardowych funkcji Navireo daje możliwość zastosowania rozwiązań uwzględniających specyfikę naszej branży, a poza tym jest łatwy w obsłudze – mówi Grażyna Ciężkowska, główna księgowa w Tor-Kar-Sson.

Przed wdrożeniem Navireo Tor-Kar-Sson pracował na programie finansowo-księgowym, który nie zaspokajał potrzeb nowoczesnej firmy. Wiele czynności nie było dostatecznie zautomatyzowanych, co utrudniało np. wykonywanie bilansu czy rachunku wyników przedsiębiorstwa. W podobny, niezaawansowany sposób prowadzono ewidencję środków trwałych i gospodarkę magazynową. Osobny program zajmował się naliczaniem płac w podstawowym zakresie. Dotychczasowe rozwiązania były mało efektywne, pracochłonne i generowały zbyt wysokie koszty. Firma potrzebowała nowoczesnego systemu, który usprawniłby jej działanie oraz zintegrował istotne, a także specyficzne dla jej działalności procesy biznesowe.

Wdrożenie Navireo w Tor-Kar-Sson przeprowadziła firma NEMO z Elbląga. Po zakończeniu integracji systemowej całej grupy kapitałowej rozwijane będą m.in. moduły związane z analizami i prognozowaniem dla sfery finansowej oraz wspomaganiem procesu zamówień do dostawców.

Tor-Kar-Sson jest kolejnym przedsiębiorstwem, które zdecydowało się wdrożyć ten wyjątkowo łatwy w obsłudze polski system ERP. Navireo wybrało już 130 rodzimych firm, z powodzeniem działających w różnych branżach, m.in.: Badura (producent obuwia), Eko-Color (producent farb i lakierów proszkowych), Flandria (europejska spółdzielnia prowadząca wolontariat, apteki społeczne i wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego), Kier (producent i dystrybutor wyrobów mięsnych), VCO (dystrybutor odzieżowej marki Volcano), EuRoPol GAZ (operator polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa), Astex (producent tynków), Wydawnictwa Akcydensowe (wydawca i dystrybutor druków akcydensowych), Siódemka (dystrybutor chemii budowlanej), Noban (dystrybutor artykułów tytoniowych).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu