W jaki sposób detaliści średniej wielkości mogą zrównoważyć efekt skali wykorzystywany przez większe firmy?

Jak wynika z badań Forrester Consulting, przeprowadzonych na zlecenie firmy Columbus, 44 proc. przedsiębiorców średniej wielkości, którzy zajmują się dystrybucją i handlem, planuje wdrożyć rozwiązania e-commerce w najbliższych 12 miesiącach. Wysoki priorytet przypisano także rozwiązaniom, usprawniającym zarządzanie lojalnością klientów (48 proc.) oraz cenami i promocjami (42 proc.)

Dla porównania, przetwarzanie faktur czy planowanie alokacji kosztów wymagają pilnego wsparcia ze strony systemów informatycznych jedynie u 15 proc. i 18 proc. respondentów. Tak spore dysproporcje między wybranymi procesami nie są jednak zaskoczeniem. – Większy nacisk na handel elektroniczny i relacje z klientami jest pochodną zmian, jakie na skutek globalizacji zachodzą nie tylko w Europie, ale i w Polsce. Lokalni detaliści muszą szukać innych przewag, aby zrównoważyć ofertę cenową międzynarodowych konkurentów, wykorzystujących efekt skali. Dywersyfikacja sprzedaży o kanał internetowy z jednej strony, a z drugiej zacieśnianie relacji z klientami jest naturalnym wyborem, dzięki któremu rodzime firmy zbliżają się do zachodnioeuropejskiego modelu zarządzania – wyjaśnia Piotr Szczerbiak, dyrektor konsultingu Columbus Polska.

Odzwierciedleniem są wspomniane badania Forrester Consulting. Rodzimi menedżerowie przyznają, że do podniesienie zysku nie wystarczy już tylko i wyłącznie podniesienie marży czy otwarcie kolejnego punktu sprzedaży. Do tego potrzebne jest m.in. efektywniejesze zarządzanie promocjami (tak przyznaje 62 proc. respondentów), zwiększenie lojalności klientów (44 proc.), lepsze planowanie asortymentu (50 proc.), a także skuteczniejsze zarządzanie popytem (48 proc.). – Owszem, można samodzielnie próbować usprawnić wybrane procesy, ale będzie to niedokładne i niewydajne, a przez to może prowadzić do fałszywych i kosztownych wniosków – dodaje Piotr Szczerbiak.

Dzięki wsparciu ze strony rozwiązań IT praca przebiega sprawniej. Oczywiście, od specyfiki branży i potrzeb firmy zależy, jaki sytem informatyczny firma powinna wdrożyć. W tym celu warto przeprowadzić analizę „przedwdrożeniową”, która pozwoli zdiagnozować zarówno „wąskie gardła”, jak i aktualne środowisko IT. Taką decyzję podjął z dobrym skutkiem m.in. Mix Electronics, oferujący urządzenia i rozwiązania RTV, AGD i GSM.

– Firma korzystała wprawdzie z rozwiązań, wspomagających zarządzanie sprzedażą detaliczną i hurtową, e-commerce czy WMS, ale oprogramowania te były o wiele mniej zintegrowane, a przez to dostęp do dużej części danych był utrudniony i zajmował znacznie więcej czasu. Ten stan zmieniono po wdrożeniu i zintegrowaniu z Microsoft Dynamics AX, dzięki czemu wiele kluczowych procesów zostało zautomatyzowanych, a menedżerowie Mix Electronics mogą na bieżąco obserwować i analizować, co dzieje się w firmie. Jakie są stany na magazynach? Co i jak szybko jest sprzedawane? Jak zmieniają się koszty operacyjne? Czy plany finansowe są faktycznie realizowane, czy towar został już wydany i zaksięgowany?

Wszystkie informacje są dostarczane przez Microsoft Dynamics AX w prosty, szybki i przejrzysty sposób. Dane o sprzedaży hurtowej i internetowej spływają do centrali firmy na bieżąco, z kolei dane o sprzedaży detalicznej na koniec każdego dnia. Dysponując na bieżąco tak kompleksową wiedzą, menedżerowie Mix Electronics mogą m.in. dokładnie tworzyć, śledzić oraz planować zapotrzebowanie oraz obrót towarami na poziomie centralnym i każdego sklepu, a tym samym usprawnić zarządzanie relacją podaży i popytu oraz zwiększać rotację kapitału (zyski). Procesy księgowe odbywają się w tle i są również kontrolowane przez Microsoft Dynamics AX.

Pomocną funkcjonalnością jest także kolejkowanie zamówień (jeśli zamówienia zostaną wprowadzone w tej samej godzinie i minucie, kolejność realizacji zamówień będą determinować sekundy) oraz  zarządzanie korektami zakupu. Dodatkowo firma efektywnie zarządza należnościami, kontroluje przepływ środków pieniężnych i rejestruje wydania towarów.

– To wszystko przy wsparciu jednego zintegrowanego rozwiązania daje naprawdę wymierne korzyści. Wszystkie kluczowe procesy są zautomatyzowane. Wiemy, co aktualnie dzieje się w naszym otoczeniu biznesowym. Dzięki temu możemy reagować na zdarzenia i poruszać się po rynku równie sprawnie, co mniejsze organizacje. To nasz duży atut – dodaje Piotr Szczerbiak.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu