60 mln pln na pracę nad zastosowaniem grafenu

Od 5 kwietnia 2012 roku można składać wnioski o dofinansowanie prac nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu grafenu. Na wyłonione w drodze konkursu projekty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło łącznie 60 mln złotych.

Grafen to materiał wykazujący się szeregiem unikatowych właściwości, takich jak niski ciężar właściwy, duża elastyczność i wytrzymałość, wysokie przewodnictwo elektryczne i cieplne, a także przezroczystość. Właściwości te, nie występują w takiej kombinacji w jakimkolwiek innym materiale. Dzięki polskim naukowcom jesteśmy dziś znacznie bliżej możliwości jego produkcji na skalę przemysłową.

Badania nad grafenem stają się inspiracją dla nowych rozwiązań technicznych w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Oczekiwane są rozliczne zastosowania, zwłaszcza w przemyśle elektronicznym oraz medycynie. Uruchomiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program GRAF-TECH ma na celu wzmocnienie na rynku międzynarodowym pozycji polskich przedsiębiorców rozwijających na bazie grafenu .

– Obecnie na całym świecie, zarówno w ośrodkach badawczych jak i dużych międzynarodowych firmach, realizowane są projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wytwarzanie grafenu oraz jego zastosowania. Stoimy przed ogromną szansą uzyskania istotnego udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w tych pracach – komentuje prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Program GRAF-TECH obejmuje wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz prac przygotowujących do wdrożenia w celu opracowania innowacyjnych produktów opartych na wykorzystaniu grafenu. O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się konsorcja oraz centra naukowo-przemysłowe, w których partnerem jest co najmniej jeden przedsiębiorca. Alokacja w konkursie wynosi 60 mln złotych.

Zakładany budżet NCBiR na realizację Programu 60 mln
Czas realizacji projektu 36 miesięcy
Wnioskodawcy konsorcja naukowe (z koniecznym udziałem przedsiębiorstw)
centra naukowo-przemysłowe
Rodzaje zadań w ramach projektu badania przemysłowe
prace rozwojowe
prace przygotowawcze do wdrożenia (w szczególności: dokumentacja wdrożeniowa, zabezpieczenie praw własności przemysłowej, testy, certyfikaty, badania rynku)
Instrumenty i intensywność wsparcia jednostki naukowe – dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych (do 100%)

 

przedsiębiorcy – pomoc publiczna na badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przygotowawcze do wdrożenia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBR

 

na badania przemysłowe:

małe/ mikroprzedsiębiorstwa – maks 80%,

średnie przedsiębiorstwa – maks. 75%

duże przedsiębiorstwa – maks. 65%

 

na prace rozwojowe:

małe/ mikroprzedsiębiorstwa – maks 60%,

średnie przedsiębiorstwa – maks. 50%

duże przedsiębiorstwa – maks. 40%

 

na prace przygotowawcze do wdrożenia:

maks. 90% kosztów kwalifikowalnych (pod warunkiem nieprzekroczenia pomocy de minimis)

Wnioski można składać do 4 czerwca 2012 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu