Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. – marzec 2012

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w marcu  2012 wyniósł 6,371 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 64,98% (3,861 TWh w lutym 2012).

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w marcu 2012 wyniósł 5,214 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 37,12% (8,291 TWh w lutym 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE spadł o 28,20%.

W marcu 2012 roku kolejny raz odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 75,91% (72,47% w lutym 2012) przy minimum 59,62% i maksimum 92,79%.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

W marcu 2012 obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,594 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 10,10%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 51 420 MWh przy minimum 44 769 MWh i maximum 58 794 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 166,34 PLN/MWh (spadek m/m o 54,72 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8:00 do 22:00, wyniósł 178,49 PLN/MWh (spadek m/m o 64,49 PLN).

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w marcu br. wyniósł średnio 11,60% (12,27% w lutym 2012) przy minimum 6,04% i maksimum 21,04%.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w marcu 2012 wyniósł 4,776 TWh (2,087 TWh w lutym 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 128,83% i spadek o 48,68% licząc rok do roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 1 629 360 MWh (168 MW) – stanowi to 34,11% łącznego wolumenu na rynku RTT.

Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w marcu 2012 ukształtowała się na poziomie 212,29 PLN/MWh (spadek m/m o 1,88 PLN).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu