Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Grupą KSG Agro, a bankiem CREDIT AGRICOLE

Grupa KSG Agro podpisała ogólną umowę kredytową z bankiem CREDIT AGRICOLE. Pierwszym etapem tej współpracy jest otwarcie linii kredytowej w walutach obcych. Całkowita kwota kredytu wynosi 24 mln UAH. Linia kredytowa zostanie przeznaczona na kapitał obrotowy. Grupa planuje powiększyć w przyszłości kwotę tej linii do 48 mln UAH.

„Przyznanie Spółce linii kredytowej świadczy o jej stabilności finansowej oraz o atrakcyjności działalności inwestycyjnej prowadzonej przez KSG Agro. Współpraca z bankiem CREDIT AGRICOLE jest dla nas bardzo dogodnym rozwiązaniem, ponieważ należy on do nielicznych banków na Ukrainie specjalizujących się w branży rolnej. Eksperci CREDIT AGRICOLE rozumieją nasz biznes, wiedzą, co trzeba przeanalizować i które wskaźniki należy sprawdzić. To z kolei przyspiesza współpracę” – stwierdził Juri Gogol, szef skarbca KSG Agro.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu