Grupa Kapitałowa Baltona podsumowuje rok i rośnie w siłę

Przekroczona prognoza skonsolidowanych przychodów, zrealizowana zapowiedź EBITDA na poziomie 10 milionów złotych, wzrost przychodów rok do roku o prawie 24% i o ponad 48% większy zysk netto – takie wyniki zaprezentowała GK Baltona w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2011 rok.

W 2011 roku notowana na rynku alternatywnym PHZ Baltona S.A. wypracowała 115 mln zł jednostkowych przychodów, co daje wzrost o ponad 32% w porównaniu z 2010 rokiem. Z kolei 3 mln zł zysku netto oznacza przyrost liczony rok do roku o ponad 340% (0,87 mln zł w 2010 r.). Dobrymi wynikami może pochwalić się także cała Grupa Kapitałowa Baltona S.A. Jak podała spółka w raporcie skonsolidowanym za 2011 rok, przychody grupy ze sprzedaży przekroczyły 192 mln zł (wzrost o prawie 24% rok do roku), a zysk netto osiągnął poziom 3,9 mln zł (przyrost o ponad 48% w porównaniu do analogicznego okresu). EBITDA grupy wyniosła 10 milionów złotych i była o ponad 32% większa niż w roku 2010. Zaprezentowane wyniki oznaczają zatem, że grupa Baltona wykonała zapowiedź EBITDA, a prognozę przychodów przekroczyła o 7 milionów złotych.

– Wyniki wypracowane przez Baltonę w 2011 roku należy uznać za bardzo dobre, nie tylko w segmencie duty free i travel retail, ale także na tle całej branży lotniczej, w której koniunktura ma istotny wpływ na osiągane efekty – mówi Andrzej Uryga, dyrektor zarządzający PHZ Baltona S.A.

W roku 2011 roku wzrost liczby pasażerów w stosunku do roku poprzedniego we wszystkich portach lotniczych wyniósł nieco ponad 6%, a w portach regionalnych (z wyłączeniem Lotniska Chopina w Warszawie) nie przekroczył 5%. – Oznacza to, że Baltona nie tylko korzysta z wzrostu liczby pasażerów, ale także znacznie poprawia efektywność sprzedaży w prowadzonych przez spółkę sklepach – mówi Andrzej Uryga. – Dobrych wyników nie zmienił nawet kryzys w krajach arabskich na początku 2011 roku, który przełożył się na mniejszą liczbę podróży poza obszar Unii Europejskiej. A na tych kierunkach atrakcyjność zakupów wolnocłowych jest znacznie większa – dodaje.

W ocenie zarządu Baltony perspektywy na rok 2012 są bardzo pomyślne dla regionalnych portów lotniczych, na których spodziewany jest wzrost ruchu lotniczego o ponad 8%. Dynamiczny rozwój tego rodzaju transportu dotyczyć będzie również europejskich portów lotniczych, na których Baltona coraz mocniej się angażuje. – Po ekspansji w Rumunii w 2011 roku spółka rozpoczęła budowę swojej pozycji we Francji, otwierając w marcu br. sklep na lotnisku w Montpellier – mówi Andrzej Uryga. Okazją do wypracowania większej dynamiki przychodów przez Baltonę są również polskie lotniska. Spółka została m.in. wyłącznym operatorem strefy wolnocłowej w porcie lotniczym w Gdańsku oraz w Rzeszowie. Dodatkowo Baltona cały czas rozwija nowe formaty sklepów, które pozwolą spółce na zapewnienie pełnej oferty handlowo-usługowej w portach lotniczych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu