Akcja policji – po 4 latach odnaleziono obrazy

„Portret kobiety” Stanisława Ignacego Witkiewicza z 1931 roku oraz „Portret mężczyzny na tle pejzażu” Jacka Malczewskiego z 1920 roku zostały odnalezione przez stołeczną policję. Obecnie obrazy znajdują się jeszcze w gestii policji, po konsultacji z ubezpieczycielem zostaną przekazane właścicielom.

Odzyskane ostatnio obrazy przed wystawieniem w galerii DESY Unicum były odpowiednio opisane i posiadały dokumentację fotograficzną. Bezpośrednio po ich zaginięciu została przeprowadzona szeroka akcja informacyjna obejmująca media drukowane, internetowe, radio oraz telewizję, wszystkie zainteresowane strony dostawały zdjęcia obrazów. Dzięki ich publikacji w dziennikach ogólnopolskich, regionalnych, telewizji oraz Internecie, dzieła te były dobrze znane szerokiemu gronu odbiorców. Oba obrazy zostały też od razu zgłoszone do „Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem” prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie oraz branżowych portali posiadających rubryki o takim przeznaczeniu.

„Dziękujemy policji za zaangażowanie w sprawę i informowanie nas na bieżąco o postępach prowadzonego śledztwa. O odnalezieniu obrazów dowiedzieliśmy się jeszcze tego samego dnia, dzięki czemu mogliśmy od razu potwierdzić ich autentyczność, pozwalając policji na dalsze prowadzenie postępowania” – komentuje Juliusz Windorbski, prezes zarządu domu aukcyjnego DESA Unicum.

Posiadanie dzieł sztuki wiąże się z przyjemnością obcowania z nimi na co dzień, nie można jednak zapominać o bardziej przyziemnych sprawach. Bardzo istotną rzeczą, o której powinni pamiętać kolekcjonerzy jest odpowiednie katalogowanie posiadanych dzieł – oznacza to wykonanie dokładnego opisu każdej pracy w oparciu o dostępną literaturę i konsultacje z ekspertami, uwzględniającego historię wystaw dzieła  oraz jego proweniencję. Istotnym elementem jest również staranna dokumentacja fotograficzna. Częścią procesu katalogowania są konsultacje z konserwatorami dzieł sztuki, wtedy kolekcjoner otrzymuje fachowe rady odnośnie stanu zachowania i potrzebnych zabiegów konserwatorskich. Wszystkie obiekty są też poddawane wycenie w oparciu o standardy wycen obowiązujące w domach aukcyjnych.

„Posiadanie katalogu kolekcji wraz z dokumentacją fotograficzną sprawia, że wprowadzenie do obrotu nielegalnie pozyskanych dzieł sztuki jest ze względu na ich rozpoznawalność i unikatowość niemal niemożliwe. Dlatego każdy właściciel cennych obiektów powinien zadbać o ich dokładne opisanie, sfotografowanie oraz ubezpieczenie, a w razie kradzieży niezwłocznie poinformować organy ścigania i rejestry dzieł zaginionych, aby rozpowszechnić informację o zdarzeniu, a w razie pojawienia się ich w obrocie, łatwo dało się je zidentyfikować” – dodaje Adam Chełstowski, dyrektor sieci galerii DESA Unicum.

Osoby dbające o bezpieczeństwo swoich zbiorów coraz częściej decydują się na ubezpieczenie kolekcji – zdjęcia dzieł są wtedy warunkiem koniecznym. Ubezpieczenie dzieł sztuki wprowadzone na rynek przez ArtFinance obejmuje wszelkiego rodzaju dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie – mogą to być zarówno obrazy olejne, rysunki, grafiki, rzeźby, jak i użytkowe przedmioty stołowe ze srebra czy obiekty designerskie. Kolekcjoner ma możliwość wskazania jednego bądź kilku miejsc, w których dzieła będą przechowywane, przy zachowaniu swobody przemieszczania przedmiotów między nimi. Warto podkreślić fakt, że ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała również obiekty w czasie transportu czy prac konserwatorskich bez konieczności osobnego zgłoszenia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu