Rusza konkurs „Znajdź Haka na Raka”

2 kwietnia ponad 500 uczniów z całej Polski wzięło udział w wirtualnym Warsztacie Kreatywnym, podczas którego ogłoszono konkurs „Znajdź Haka na Raka”. Młodzież zgromadzona przed ekranami komputerów dowiedziała się, jak mówić językiem reklamy, by stworzyć skuteczną kampanię społeczną dotyczącą profilaktyki raka jelita grubego. Warsztat odbył się w ramach V edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”.

Celem Warsztatu Kreatywnego było zapoznanie młodzieży z tajnikami tworzenia i produkcji reklamy społecznej. Wydarzenie miało formę on-line i zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła procesu tworzenia kampanii społecznych, druga miała na celu przekazanie uczestnikom podstawowych informacji o raku jelita grubego. Eksperci z Fabryki Komunikacji Społecznej wytłumaczyli Hakowiczom, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu kampanii, jakich błędów unikać oraz jakie przekazy najlepiej trafiają do odbiorców. Natomiast lekarz onkolog opowiedział młodym ludziom o raku jelita grubego, a także omówił specyfikę badania kolonoskopowego. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom,  a także komentowania. Na zakończenie warsztatu Hakowicze poznali swoje zadanie konkursowe – opracowanie projektu kampanii społecznej zachęcającej do profilaktyki raka jelita grubego.

Do udziału w warsztacie zostało zaproszonych 94 najlepszych zespołów z całej Polski, które w pierwszym etapie programu wyróżniały się nie tylko skutecznością, ale i kreatywnością w popularyzacji idei badań profilaktycznych w swoim regionie. Najwięcej drużyn zakwalifikowało się z województwa mazowieckiego. Licznie do finału weszły również zespoły z województwa śląskiego i wielkopolskiego. Działania Hakowiczów można wyrazić w liczbach. Podczas akcji edukacyjnych w regionach młodzież z całej Polski przeprowadziła prelekcje dla ponad 140 tysięcy osób, rozdała ponad 312 tysięcy ulotek oraz zebrała blisko 113 tysięcy podpisów pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego”. Hakowicze zaangażowali do swoich działań ponad 2400 różnych instytucji, m.in. media, lokalne samorządy, ekspertów oraz firmy prywatne.

„Co roku młodzież zaskakuje nas zasięgiem swoich działań. Podczas etapu działań lokalnych mieliśmy okazję zaobserwować spektakularne akcje młodych ludzi, mające na celu popularyzację badań profilaktycznych. Rak jelita grubego to groźny zabójca, dlatego cieszę się, że Hakowicze podjęli z nim walkę” – mówi dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.

Do 20 kwietnia uczestnicy programu będą opracowywać własne projekty kampanii, w tym hasło, plakat, spot radiowy i spot telewizyjny o spójnym przekazie. Zwycięską kampanię poznamy 25 czerwca br. podczas Gali Finałowej w Warszawie, na którą zaproszone zostaną wszystkie zespoły, które nadeślą swoje pomysły na kampanię społeczną.

„Kampania dotycząca raka jelita grubego to duże wyzwanie dla młodzieży. Do tej pory w Polsce, nie miała miejsca podobna kampania społeczna na skalę ogólnopolską.  Jestem jednak przekonany, że tegoroczny pomysł będzie równie trafny, jak w przypadku poprzednich edycji programu i przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu ilości zgłoszeń na badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego” – mówi Jerzy Toczyski, Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, partnera strategicznego programu.

W V edycję „Mam Haka na Raka” zaangażowało się wiele środowisk. Program swoim patronatem honorowym objęli: Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, Rzecznik Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i European Cancer Patient Coalition. Swojego wsparcia udzielili również wszyscy marszałkowie województw, kuratorzy oświaty, a także oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (Łódzki OW NFZ, Świętokrzyski OW NFZ, Lubuski OW NFZ, Mazowiecki OW NFZ, Dolnośląski OW NFZ, Opolski OW NFZ, Podlaski OW NFZ, Podkarpacki OW NFZ, Zachodniopomorski OW NFZ oraz Kujawsko-Pomorski OW NFZ). Do programu ponownie włączyli się studenci medycyny i zdrowia publicznego, którzy byli odpowiedzialni za ocenę sprawozdań z regionów. Jak w poprzednich edycjach program wsparły również organizacje pacjentów i media, a wśród nich m.in.: Europacolon Polska, Global Colon Cancer, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, portal Kampaniespoleczne.pl, portal Abczdrowie.pl, Rynek Zdrowia, Media&Marketing Polska, Press Club i inne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu