BNP Paribas Bank Polska zaproponuje rozwiązania faktoringowe klientom korporacyjnym oraz MŚP

Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. będzie częścią struktury kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA już od kwietnia 2012 roku. Akwizycja spółki faktoringowej poszerzy ofertę produktową banku w Polsce.

BNP Paribas Bank Polska SA przejmie 100 proc. udziałów Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. od Fortis Commercial Finance Holding. BNP Paribas to lider na rynku europejskim w zakresie faktoringu, zarówno jeśli chodzi o geograficzny zakres działalności, obroty, jak i przychody. Pełen zakres usług faktoringowych BNP Paribas oferuje w 14 krajach* – głównie w Europie i Azji.

Beneficjentami tych zmian będą klienci banku, którzy zyskają dostęp do usług faktoringowych. Z perspektywy BNP Paribas Banku Polska – nowa struktura będzie oznaczała nie tylko poszerzenie kompetencji biznesowych banku, ale i nowe możliwości cross sellingu w zakresie oferty dla klientów firmowych. Zmiany właścicielskie nie będą się wiązały ze zmianami w relacjach spółki Fortis Commercial Finance z jej klientami. Spółka ta nadal będzie obsługiwała klientów z zachowaniem dotychczasowych standardów jakości.

Fortis Commercial Finance działa na rynku polskim od 2006 roku. Oferuje szeroko pojęte usługi faktoringowe zarówno z przejęciem, jak i bez przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców. Jest członkiem Polskiego Związku Faktorów i międzynarodowego stowarzyszenia firm factoringowych – Factors Chain International. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności; specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych klientów korporacyjnych. Szeroki zakres geograficzny działalności, jak i duże doświadczenie w faktoringu wynikające z przynależności do Grupy BNP Paribas to kompetencje Fortis Commercial Finance szczególnie istotne w obsłudze polskich firm nastawionych na eksport.

Aktywa Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na koniec 2011 roku wyniosły 22,5 mld zł. W lipcu ubiegłego roku do Grupy Kapitałowej Banku dołączyła spółka Fortis Lease Polska Sp. z o.o. Rok wcześniej nastąpiło przekształcenie Fortis Private Investments Polska SA w Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fortis Commercial Finance będzie trzecią spółką zależną BNP Paribas Banku Polska SA.

* Polska, Francja, Belgia, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Dania, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Turcja, Maroko oraz Hongkong.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu