„Pióro odpowiedzialności” za raport o wolontariacie pracowniczym

Wyróżnienie w tegorocznej 2. edycji konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności” trafiło w ręce Kazimierza Żurka z magazynu THINK TANK za raport pt. Wolontariat pracowniczy w Polsce. W czym pomaga firmom i pracownikom?

Raport przygotowany został pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, które od 2002 roku wspiera rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce realizując pierwszy pozarządowy program edukacyjno-promocyjny dedykowany temu tematowi.

Publikacja raportu była wynikiem kilkumiesięcznych badań prowadzonych w kilku polskich firmach i koncentruje się na identyfikacji takich sposobów prowadzenia projektów wolontariatu pracowniczego, które przynoszą najlepsze efekty społeczne oraz najbardziej efektywnie angażują pracowników.

Jak wynika z badań omówionych w raporcie, wolontariat zwiększa satysfakcję i dumę pracowników, rozbija rutynę, rozwija ich i pozwala zdobyć nowe umiejętności (m.in., miękkie, organizacyjne czy dydaktyczne). Poprawia też komunikację wewnątrz firmy oraz zwiększa wiedzę o problemach społecznych. Wpływa też na integrację pracowników z rodziną i wspomaganie wychowania. Firmy stwierdzają z kolei, że dla organizacji główne korzyści to budowanie współpracy z lokalnymi społecznościami, polepszenie wizerunku wobec interesariuszy oraz zwiększenie kapitału społecznego. Duże znaczenie ma także wzrost zaangażowania pracowników i wpływ wolontariatu na rozwój ich kompetencji menedżerskich i przywódczych.

Organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konkurs „Pióro odpowiedzialności” ma na celu propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także zwiększenie zainteresowania dziennikarzy tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie. W tegorocznej edycji konkursu w skład jury konkursu weszli: Michał Kobosko, Bloomberg Businesweek Polska, Wprost; dr Magdalena Krukowska, Forbes; Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza; prof. Maciej Mrozowski, Uniwersytet Warszawski; Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wersja elektroniczna raportu do pobrania znajduje się na stronie: wolontariatpracowniczy.pl w zakładce Publikacje

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu