Multum PR po raz kolejny dla firmy Matusiewicz

Współpraca Multum PR z Matusewicz Budowa Maszyn S.J. w zakresie organizacji eventów zaowocowała podpisaniem umowy na wspólne wydawanie biuletynu wewnętrznego.

Już w kwietniu światło dzienne ujrzy drugi numer nowego magazynu pracowników firmy Matusewicz Budowa Maszyn. MBM posiada dwa zakłady w Gryfowie Śląskim oraz w Uboczu. Magazyn trafia do pracowników obydwu oddziałów – ma integrować załogi oraz informować o aktualnościach z życia firmy.

Funkcję redaktora naczelnego pełni Joanna Jasińska, pracująca w MBM, a autorami tekstów są pracownicy firmy. Nazwa magazynu – „Niecodziennik firmowy” została wybrana na drodze konkursu ogłoszonego w pierwszym numerze gazety. Magazyn prezentuje zarówno aktualności z życia firmy i informuje o nowych kontraktach, ale też obejmuje treści edukacyjne z zakresu galwanizacji oraz przedstawia pasje pracowników.

Multum PR jest odpowiedzialne za projekt, redakcję, skład i druk biuletynu. Projektem opiekuje się Justyna Kandulska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu