Staż zwiększa szansę na zatrudnienie

Dobre wykształcenie, niepoparte odpowiednim doświadczeniem, to dziś zdecydowanie za mało, aby mieć satysfakcjonującą pracę. Z tego względu warto skorzystać z ofert staży, na które właśnie zaczął się… sezon.

Dlaczego akurat teraz? Wynika to z prostego faktu, iż w pierwszym kwartale nowego roku powiatowe urzędy pracy otrzymują zwykle dofinansowania na organizację staży. Wówczas też rozpoczynają się nabory wniosków, posiedzenia komisji, a wreszcie wydawane są skierowania na staż.

Jak ubiegać się o staż?

W przypadku absolwentów do 27. roku życia, jeśli jeszcze nie minął rok od ukończenia przez nich studiów, a także osób, które nie ukończyły 25 lat, wystarczy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Warto dodać, iż o staż mogą ubiegać się nie tylko osoby młode. Jest on bowiem przeznaczony dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli także osób powyżej 50. roku życia, kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, bezrobotnych długotrwale czy bezrobotnych po odbyciu kontraktu socjalnego. Ponadto do tej grupy zaliczają się też bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego, bezrobotni, którzy samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 18, osoby bezrobotne niepełnosprawne, a także ci, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.

Jeśli mamy na oku konkretnego pracodawcę, możemy zwrócić się bezpośrednio do niego i zaproponować złożenie imiennego wniosku o staż. Jest to niekiedy o tyle korzystne, że mamy pewność, do jakiej firmy trafimy, wiemy, czym ona się zajmuje, a przede wszystkim zdobywamy umiejętności zawodowe, na których najbardziej nam zależy. Pracodawcy zwykle bardzo chętnie godzą się na staż organizowany przez urząd pracy, gdyż w efekcie otrzymują „darmowego pracownika”, czyli stażystę, który wdraża się w działanie firmy i którego mogą też poniekąd sprawdzić, a w przyszłości zatrudnić bez obawy, że pracownik się nie sprawdzi.

Połowa stażystów zdobywa zatrudnienie

Jak wynika z prowadzonych corocznie badań, z reguły około 50 proc. stażystów, którzy zgłaszają się na staż organizowany przez urząd pracy, zdobywa później zatrudnienie. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, wynik ten jest całkiem przyzwoity. Z takiej formy zatrudnienia są zadowoleni także pracodawcy:

– Szefowie firm, którzy do nas dzwonią, bardzo często pytają o warunki organizacji stażu i środki na tę formę wsparcia – tłumaczy Agnieszka Jastrzębska, konsultantka Zielonej Linii. – Staże to najpopularniejsza forma pomocy, oferowana przez urzędy pracy – z przekonaniem dodaje konsultantka.

Rzeczywiście, staże upodobali sobie przede wszystkim prywatni przedsiębiorcy. Nie jest to jednak tylko kwestia zyskania „darmowego pracownika”, o czym świadczy fakt, że w tych, często mikro- i małych, przedsiębiorstwach stażyści są znacznie częściej zatrudniani, niż w instytucjach publicznych, w których odbywa się staż.

– Z jednej strony warto skorzystać z oferty pracy w dużej instytucji publicznej, w której z pewnością nabędziemy spore doświadczenie i będziemy mieli atrakcyjny wpis w CV, ale jednocześnie musimy liczyć się z tym, że niekoniecznie będziemy tam zatrudnieni po odbyciu stażu. Problemem są tu chociażby długie procesy rekrutacyjne – tłumaczy Agnieszka Jastrzębska. – Z drugiej strony firma prywatna nie zawsze ma taki sam prestiż (choć nie jest to w żadnym wypadku regułą) czy nawet warunki zatrudnienia, ale szanse na pozostanie w takiej firmie, o ile stażysta się sprawdzi, są dużo większe i mogą sięgać nawet 80 proc. – dodaje pani Agnieszka.

Świadczenia a staż

Stażysta, który aktualnie odbywa staż, może otrzymywać stypendium w kwocie 784,47 zł netto. Jeśli jest to staż współfinansowany przez Unię Europejską (a takie też zdarzają się w urzędach pracy), kwota stypendium, jaka wpływa na konto, wynosi 913,70 zł (nie jest odliczany podatek). Stażysta, ze względu na to, iż nadal zachowuje status osoby bezrobotnej, jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z urzędu pracy. Tym samym pracodawca, który przyjmuje stażystę na staż do swojej firmy, nie ponosi żadnych kosztów, a zyskuje możliwość sprawdzenia przyszłego pracownika lub wdrożenia absolwenta w praktyczne aspekty pracy zawodowej.

Informacje na temat organizacji stażu z urzędu pracy oraz innych form pomocy, jakie oferują urzędy, są dostępne pod numerem telefonu infolinii urzędu pracy, czyli Zielonej Linii: 19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu