Nowoczesna promocja dla urzędników

Creative Communication Cluster oraz Szkoła Głowna Handlowa, startują z pierwszą edycją studiów z nowoczesnej promocji, przeznaczoną dla pracowników sektora publicznego. Nabór trwa, studia ruszają 21 kwietnia br.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników administracji publicznej Creative Communication Cluster, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, proponuje specjalną edycję studiów podyplomowych, poświęconych nowoczesnej promocji. Wiosenna edycja dedykowana jest pracownikom administracji rządowej i samorządowej oraz ich klientom: firmom i agencjom pracującym głównie dla administracji. Będzie to pierwsza edycja, cieszącego się dużym powodzeniem kierunku, zorientowana na potrzeby sektora publicznego.

Pomysłodawcą nowej edycji jest dr Jacek Wójcik, przewodniczący Studiów Nowoczesna Promocja Szkoły Głównej Handlowej – Zdecydowaliśmy się wykorzystać doświadczenia – także ze studentami-urzędnikami – zdobyte podczas poprzednich ośmiu edycji studiów oraz potencjał Klastra, którego członkowie mają bogate doświadczenie w realizacji zadań dla sektora publicznego. Podczas dwóch semestrów nauki studenci poznają podstawowe mechanizmy psychologiczne warunkujące skuteczne kampanie promocyjne, wpływ atrybutów marki i przekazu na dobór mediów, główne zmiany zachodzące w mediach i ich wpływ na zachowanie adresatów działań promocyjnych oraz poznają sposoby wykorzystania komunikacji nieformalnej oraz nowych narzędzi promocji, oferowanych przez Internet, technologie mobilne oraz gry elektroniczne.

Wykładowcy, kadra naukowa Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz doświadczeni praktycy z firm marketingowych będą omawiać polskie studia przypadków i polskich konsumentów. Studenci nauczą się jak planować zintegrowane kampanie marketingowe, jak rozmawiać z podwykonawcami, jak zamawiać i na co zwracać uwagę przy współpracy z instytutami badawczymi oraz czym się kierować przy wyborze wykonawców. Oddzielne zajęcia zostaną poświęcone specyfice pracy w trybie przetargu publicznego oraz formułowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Rozpoczęcie Studiów już 21 kwietnia. Jacek Wójcik – Proponujemy studia, które zainspirują urzędników do krytycznego myślenia oraz wyposażą ich w podstawowe umiejętności pozwalające świadomie zamawiać – jak i samodzielnie realizować – skuteczne i efektywne kampanie promocyjne w zakresie marketingu terytorialnego.

Więcej informacji na stronie Studiów: http://www.nowoczesna-promocja.edu.pl/.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu