Zespół serwisowy Hicron certyfikowany przez SAP AG

Firma HICRON uzyskała certyfikację SAP Partner Center of Expertise (PCoE). Certyfikacja jest potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych przez Hicron usług maintenence oraz serwisu dla systemów SAP, jak również ich pełnej zgodności z wymogami SAP AG.

Certyfikacja została przyznana na podstawie wyników szczegółowego audytu, jaki przedstawiciele SAP Active Global Support przeprowadzili w Hicron w lutym 2012r. W czasie kilkugodzinnych rozmów i testów audytorzy oceniali między innymi procedury obsługi klienta, kontrolowali jakość zdalnych połączeń z systemami klientów (Remote Connection, Early Watch Alert), weryfikowali poprawność ustawień systemowych oraz pracę systemów testowych do analizy, symulacji i rozwiązywania incydentów. Ocenie podlegał także potencjał zespołu serwisowego pod kątem posiadanych kwalifikacji, certyfikatów, zrealizowanych szkoleń.

Zdaniem audytorów SAP AG, zespół serwisowy Hicron wyróżnia się na tle innych badanych firm pod kątem podejścia do klienta, sposobu informowania o możliwościach rozwiązań dostępnych w ramach usług serwisowych, znajomości i zastosowania procedur i technik związanych z obsługą incydentów zgłaszanych przez klienta. Szczególnie wysoko oceniono również szybkość i jakość przepływu informacji od klienta do zespołu serwisowego oraz wewnątrz zespołu, stopień realizacji usług zgodnie z czasami SLA, jakość obsługi świadczonej w ramach pierwszej i drugiej linii wsparcia serwisowego.

„Od wyniku audytu zależało nasze „być albo nie być”, gdyż tylko partnerzy którzy pomyślnie przejdą proces certyfikacji mogą oferować serwis SAP. Z drugiej strony, świadcząc usługi serwisowe dla naszych klientów, staramy się dowodzić naszej rzetelności na każdym kroku. Zarówno spełniając wszystkie warunki wynikające z zawartych umów, jak i działając zgodnie z wytycznymi SAP AG. Tym większa więc nasza duma, że udało nam się przejść proces certyfikacji z wyróżnieniem – mówi Agnieszka Werbińska, Menedżer Działu Serwisowego HICRON. – Patrząc na to z perspektywy czasu mogę więc śmiało powiedzieć, że audyt był dla nas tylko formalnością.” – podsumowuje.

Certyfikacja SAP Partner Center of Expertise jest wymogiem wprowadzonym przez SAP AG dla wszystkich partnerów SAP na świecie, którzy chcą świadczyć swoim klientom usługi utrzymania i serwisu SAP. Certyfikacja potwierdza zgodność usług z najwyższymi standardami wytyczanymi przez SAP AG. Hicron jest jednym z trzech pierwszych partnerów SAP Polska, którzy pomyślnie przeszli proces certyfikacji.

Hicron obsługuje firmy w obszarze serwisu SAP (maintenance, wsparcie aplikacyjne i wsparcie Basis), wywiązując się z warunków ponad 40 umów zawartych zarówno z firmami polskimi jak i zagranicznymi. Zespół HICRON świadczy również usługi zdalnego wsparcia w obsłudze aplikacji innych niż SAP (np.: głównie w oparciu o technologie Java i .Net), obsługując np. Grupę MAN z siedzibą w Monachium.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu