Riverbed rozszerza program dla partnerów

Tagi:

Riverbed Technology, firma zajmująca się poprawą wydajności sieci IT, ogłosiła nową strukturę programu partnerskiego Riverbed® Partner Network (RPN). Została ona zaprojektowana w celu zwiększenia dynamiki w kontaktach z partnerami poprzez wprowadzenie nowych narzędzi, zasobów oraz atrakcyjnych programów lojalnościowych.

Nowa faza programu RPN koncentruje się na rozszerzaniu wzajemnych korzyści dla partnerów dodających wartość do sprzedawanych produktów (VARs – value-added resellers) dzięki wprowadzeniu nowych programów wspierających sprzedaż, rozszerzonych programów rentowności oraz wzbogaconych programów szkoleniowych zwiększających kompetencje partnerów w zakresie całej platformy Riverbed. Nowa struktura specjalizacji, poprzez ścieżki autoryzacji TAP (Technology Authorization Paths) umożliwia partnerom skoncentrowanie się na budowie kompetencji oraz sprzedaży produktów i rozwiązań dostosowanych do ich umiejętności, wiedzy oraz rynków docelowych.

W ramach nowego programu Riverbed inwestuje w budowę kompetencji partnerów w zakresie platformy Riverbed oraz pełnego portfolio produktów, które obejmuje optymalizację sieci WAN, infrastrukturę wirtualnych serwerów brzegowych (edge–VSI), całościowe zarządzanie wydajnością sieci (w tym monitorowanie aplikacji), optymalizację zawartości stron internetowych oraz ochronę danych w chmurze (w tym ich archiwizację i odzyskiwanie). W celu zapewnienia partnerom najwyższego stopnia zorientowania w wyżej wymienionej tematyce, firma wprowadza nowy program szkoleniowy obejmujący szkolenia online oraz sesje dostosowane do poszczególnych stanowisk – od podstawowej do zaawansowanej sprzedaży oraz procesu przedsprzedażowego. Dodatkowo, nowe programy lojalnościowe są ukierunkowane by pomagać partnerom w budowaniu silnego modelu biznesowego, w którym partner razem z Riverbed rozwiązują skomplikowane problemy informatyczne klienta, dzięki rozwiązaniom Riverbed.

Zwiększenie dynamiki współpracy z partnerami VAR

Riverbed® Partner Network (RPN) został zbudowany wokół pięciu filarów w celu zapewnienia sukcesu partnerów – planowanie zapotrzebowania, kompetencja, zaangażowanie, marketing oraz opłacalność. RPN jest kompleksowym programem zaprojektowanym w celu zapewniania wzrostu oraz zysku każdemu partnerowi Riverbed (niezależnie od jego typu oraz wielkości), w tym dystrybutorom, partnerom globalnym, dystrybutorom o statusie LAR (Large Account Reseller), jak również dostawcom rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Kolejna faza programu RPN zawiera nowe rozszerzenia dla dystrybutorów dodających wartość do sprzedawanych produktów.

Planowanie zapotrzebowania: nowe narzędzia biznesowe umożliwią partnerom zrozumienie możliwości rynkowych oraz współpracę w celu maksymalizacji zasięgu rynkowego portfolio rozwiązań Riverbed. Specjalizacje w ramach TAP są podstawowym elementem tego planowania.

Budowanie kompetencji partnerów: partnerzy mogą obecnie rozwijać swoje umiejętności w zakresie rozwiązań Riverbed poprzez dostępne “na żądanie” szkolenia online, obejmujące tematykę zarówno sprzedaży, jak i certyfikacji. Dodatkowo, seria spotkań Riverbed Performance Summit, które odbędą się w ponad 50 miastach na całym świecie zapewni zwiększenie świadomości pełnego portfolio produktów Riverbed.

Zaangażowanie: Ponad 95% sprzedaży produktów Riverbed odbywa się poprzez kanał partnerski. Riverbed rozwija kanałowe, regionalne oraz wyspecjalizowane zespoły sprzedażowe, oraz zasoby dla VARów w celu współpracy z partnerami nad zwiększaniem zaangażowania klientów oraz działań sprzedażowych.

Marketing: nowe zasoby dodane do RPN zostały zaprojektowane by generować zainteresowanie klientów i jednocześnie budować silniejsze oraz wzajemnie korzystne partnerstwa zwiększające zdolność partnerów do sprzedawania większej liczby rozwiązań, które bezpośrednio odpowiadają na problemy z wydajnością dużych przedsiębiorstw. Riverbed dokonał rozszerzeń w kluczowych obszarach by wspierać inicjatywy marketingowe partnerów, w tym stworzył nowy portal dla partnerów, opracował kampanie marketingowe oraz narzędzia opisujące rozwiązania, stworzył portal Market Development Fund (MDF), oraz serwis automatycznie aktualizujący zawartość strony. Dodatkowo, uczestnicząc w TAP, partnerzy są nagradzani dalszymi narzędziami, zasobami, szkoleniami oraz uznaniem.

Programy rentowności: oprócz bieżącego programu rejestracji transakcji oraz przyznawania dodatków motywujących do rozwoju Riverbed pracuje blisko z partnerami w celu zwiększania ich możliwości dzięki specjalizacji TAP oraz skupieniu wysiłków na klientach docelowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Riverbed Partner Network, odwiedź http://www.riverbed.com/us/partners/channel_partners/.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu