Przemysł drzewny w obronie zasobów leśnych

Przedstawiciele sektora drzewnego protestują przeciwko działaniom rynku energetycznego, który chcąc sprostać wymaganiom Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, masowo wykupuje z rynku drewno. W konsekwencji firmy z sektora drzewnego obawiają się podwyżek cen surowca, zawirowań sprzedażowych, zakłóceń w płynności dostaw oraz redukcji zatrudnienia.

Organizatorem akcji pod hasłem „Walcz ze zmianami klimatycznymi – stosuj drewno” jest Europejska Organizacja Producentów Materiałów Drewnopochodnych EPF (www.europeanpanels.eu). Ideą akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz decydentów w Europie oraz zwrócenie uwagi na problem spalania drewna w celu uzyskania „zielonej energii”.

W całej Europie zaburzony został kaskadowy model wykorzystania drewna. Aktualnie zamiast stosowania drewna w budownictwie czy do wyrobu mebli, spalane jest ono w kotłach energetycznych. Wdrożone praktyki skracają czas użyteczności drewna i materiałów drewnopochodnych w procesie redukcji emisji CO² do atmosfery. Jest to szkodliwe dla środowiska naturalnego.

„Taki proceder powoduje negatywne konsekwencje w kilku obszarach. Przede wszystkich zachwiana zostaje naturalna gospodarka drewnem. Kronopol przykłada ogromną wagę do ochrony środowiska i dba o odnowę naturalnych źródeł surowca drzewnego. Praktyki przemysłu energetycznego bardzo nas niepokoją, tym bardziej, że są prowadzone w świetle prawa. Czujemy się w obowiązku reagować w tej kwestii już teraz. Apelujemy do wszystkich – razem walczmy ze zmianami klimatycznymi. Używajmy drewna i materiałów drewnopochodnych.” – mówi Maciej Karnicki, Prezes firmy Kronopol.

Dzięki otrzymywanym subwencjom na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, firmy energetyczne mogą kupować drewno po zawyżonych cenach. Tym samym stanowią nie do końca uczciwą konkurencję dla firm przetwarzających drewno w tradycyjny sposób.

Ograniczenie i skrócenie cyklu wykorzystania surowca drzewnego wpływa na kondycje różnych podmiotów biznesu – tartaków, zakładów papierniczych, producentów materiałów drewnopochodnych, zakładów meblarskich -, a tym samym całego tego segmentu gospodarki. Ograniczenia w produkcji spowodowane deficytem drewna doprowadzają do likwidacji miejsc pracy, obniżenia wynagrodzeń, spadku wpłat podatku do lokalnych budżetów.

Tak jak inne firmy z branży materiałów drewnopochodnych, Kronopol jest ogniwem, które wykorzystuje potencjał produkcyjny drewna, tworząc z niego takie materiały jak płyty OSB, płyty wiórowe czy panele podłogowe. Wzrost oraz brak kontroli nad wykorzystaniem surowca przez firmy energetyczne, może doprowadzić również w Polsce do zachwiania dostępu do drewna, a następnie załamaniem jednej z wiodących gałęzi polskiego przemysłu, jakim jest branża drzewna. Na chwilę obecną w Polsce produkcja energii z biomasy wynosi 9%, ale wymagane proporcje sukcesywnie będą zwiększane.

„Kronopol staje w szeregu popierających akcję protestacyjną. Chcemy zwrócić uwagę decydentów na dwa kluczowe aspekty. Po pierwsze na pozorną dbałość o środowisko przez zalecenia produkcji tzw. „zielonej energii”, z tak unikalnego materiału, jakim jest drewno. Drewno, które można wykorzystać na wiele sposobów z o wiele większym pożytkiem dla ludzi, środowiska i gospodarki. Po drugie na pogarszającą się sytuację przemysłu drzewnego oraz uprzywilejowanie rynku energetycznego” – mówi Prezes Maciej Karnicki.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu