Manager Finansów zrobi wszystko za Ciebie

Od dziś każdy użytkownik konta z dostępem do Millenetu ma do dyspozycji swojego osobistego Managera Finansów. Nowe narzędzie, licząc i prezentując dane na wykresach, pomaga zarządzać domowym budżetem posiadacza rachunku.

Manager Finansów, nowość Banku Millennium,  jest aplikacją typu Personal Finance Management (PMF) w pełni zintegrowaną z systemem bankowości internetowej Millenet. Automatycznie kategoryzuje, sortuje, zestawia, analizuje oraz wizualizuje zarówno transakcje historyczne (do roku wstecz) jak i bieżące (operacje bankowe, przelewy i transakcje kartowe w trakcie autoryzacji i rozliczone). Daje klientom możliwość lepszej kontroli miesięcznych przychodów i wydatków.

Powód dla którego tego typu narzędzia nie odniosły do tej pory sukcesu był prosty. Klienci sami musieli zapisywać i kwalifikować wydatki do poszczególnych kategorii, co było czasochłonne i nudne. Teraz wszystko odbywa się automatycznie. Bank Millennium udostępnia program, który od pierwszego dnia jest użyteczny i nie wymaga dodatkowej pracy. Kategorie wydatków są z góry zdefiniowane (oczywiście można je zmienić w zależności od potrzeb) i wypełnione danymi z ostatnich 12 miesięcy – strukturę domowego budżetu widać więc jak na dłoni.

Głęboko wierzymy w sukces Managera Finansów. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by właściwie sklasyfikować kody merchantów (kody przypisane sklepom i punktom usługowym) i transakcje dokonywane przez klientów w sklepach. Powodzenie programu  będzie więc zależeć nie od ilości dostępnych funkcjonalności, ale od naszej umiejętności dostarczenia klientom właściwych informacji, zwłaszcza  bezbłędnej klasyfikacji transakcji. Bank Millennium ma w tym zakresie ogromne doświadczenie zebrane przy okazji obsługi najpopularniejszego rachunku jakim jest Dobre Konto – mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej.

Mocną stroną Managera Finansów jest przyjazna i miła dla oka strona wizualna oraz łatwość obsługi. Użytkownicy  mogą szybko i sprawnie zmieniać kategorie wydatków i tworzyć własne podkategorie; wybierać karty i konta, które chcą uwzględnić w raportach; włączać i wyłączać transakcje na własnych rachunkach  (lokaty i rachunki oszczędnościowe) oraz ustawiać własne reguły przyporządkowania przychodzących transakcji. Warto podkreślić fakt, że transakcje, raporty, podsumowania i reguły działają w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że widać je w Managerze Finansów od razu po wykonaniu lub akceptacji  operacji przez system.

Co w najbliższym czasie? W kolejnym etapie klienci otrzymają możliwość tworzenia budżetów na kolejne miesiące oraz ustawiania powiadomień w momencie zbliżania się do przekroczenia budżetu lub jego realizacji w 50% czy 70%. Klienci będą też mogli rozdzielać pojedyncze transakcje np. wypłaty bankomatowe na różne kategorie np. wydatki na papierosy, prasę i owoce oraz grupować transakcje niejednorodne w określone grupy typu wakacje w Chorwacji.

Tego typu urządzenia są bardzo popularne za granicą,  zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Moda przychodzi do nas w doskonałym momencie, bo w dobie kryzysu wszyscy mówią o oszczędzaniu, które jest niemożliwe bez analizy wydatków, planowanie i bieżącej weryfikacji budżetu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu