JUSTA PR dla RoboCAMP

Agencja JUSTA PR rozpoczęła współpracę z RoboCAMP w zakresie obsługi public relations oraz media relations. Do zadań Agencji należy budowanie wizerunku firmy oraz realizacja kampanii informacyjnej skierowanej do najważniejszych potencjalnych grup odbiorców.

Ponadto Agencja JUSTA PR odpowiedzialna będzie za prowadzenie biura prasowego, wsparcie przy realizowanych projektach oraz prowadzenie relacji z mediami.

RoboCAMP prężnie działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży z zakresu robotyki, informatyki i programowania. W ramach autorskiego programu organizuje warsztaty oraz szkolenia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym, podczas których w atmosferze zabawy młodzi inżynierowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji. RoboCAMP jest laureatem konkursu „Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce” w kategorii Nauka i Technika, Mocni Wizerunkiem oraz wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partner merytoryczny Fundacji Fabryka Talentów działającej na rzecz prowadzenia i wspierania wszelkich zajęć szkolnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowanie dzieci i młodzieży osiągnięciami nauki oraz techniki, organizator Międzynarodowego Turnieju Robotów FIRST LEGO League.

JUSTA PR specjalizuje się w obsłudze komunikacyjnej start-upów oraz projektów finansowanych ze środków UE. Agencja podejmuje działania z zakresu media relations, social media oraz event relations.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu