Europejski Tydzień e-Umiejętności 2012 – wspierany przez Komisję Europejską – wchodzi w kluczową fazę realizacji

Europejski Tydzień e-Umiejętności 2012 to program przygotowany przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu i stanowi uzupełnienie innych kluczowych działań podejmowanych przez Komisję takich jak ‘Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia’ oraz Agenda Cyfrowa dla Europy, które odnoszą się do kwestii związanych z niedopasowaniem systemów edukacji do potrzeb rynku pracy jednocześnie przyczyniając się do zwiększania możliwości podejmowania zatrudnienia przez młodych Europejczyków.

Wydarzenie otwierające Europejski Tydzień e-Umiejętności odbyło się w Brukseli w dniu 19 marca 2012 roku podczas gdy w dniu 30 marca w Kopenhadze zorganizowane zostanie wydarzenie zamykające Europejski Tydzień e-Umiejętności. Podczas Tygodnia e-Umiejętności zorganizowanych zostanie wiele wydarzeń, które zakończą się w maju 2012 roku. Informacje na temat wydarzeń, możliwości podejmowania zatrudnienia oraz szkoleń odbywających się w każdym z państw biorących udział w projekcie jak również szczegóły dotyczące możliwości spotkania się z partnerami projektu nie tylko z branży IT lecz także ze szkół biorących udział w kampanii dostępne są na stronie http://eskills-week.ec.europa.eu.

Jednym z głównych elementów tegorocznego projektu jest konkurs Project Passion, który daje młodym ludziom (w wieku od 16 do 26 lat) szansę przygotowania własnej kampanii mającej na celu pokazanie wagi oraz roli jaką odgrywają e-Umiejętności jednocześnie prezentując w jaki sposób przyczyniają się do zwiększania szans młodych ludzi na rynku pracy. Zgłoszenia w ramach konkursu przyjmowane są do 30 czerwca 2012 roku.

Koordynacją Europejskiego Tygodnia e-Umiejętności zajmuje się DIGITALEUROPE będące stowarzyszeniem branży IT oraz European Schoolnet stanowiące sieć 30 Ministerstw Edukacji działające we współpracy z koordynatorami krajowymi w 37 krajach oraz liderami z branży IT takimi jak Acer, Microsoft, Motorola Solutions, MIS S.A., Cisco i wielu innych.

Zdaniem Dyrektor Generalnego DIGITALEUROPE, Johna Higginsa “pomimo kryzysu, branża ITC w przeciągu ostatnich kilku lat odnotowuje wzrost na poziomie trzech procent. Technologia pozostaje katalizatorem wzrostu, innowacyjności i konkurencyjności w Europie. Jednocześnie możemy zaobserwować, że firmy mają trudności z pozyskaniem jak również z zatrzymaniem pracowników posiadających kompetencje w obszarze ICT. Wskutek tego powstaje luka w obrębie e-Umiejętności w czasie tak ważnym dla Europy – musimy sprostać temu wyzwaniu aby pozostać konkurencyjni”.

Marc Durando, Dyrektor Wykonawczy European Schoolnet podkreśla potrzebę tworzenia wyraźnych inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości na temat e-Umiejętności: “Pragniemy angażować młodych ludzi w sposób bezpośredni. Project Passion zaprojektowany jest w taki sposób, aby dać młodym ludziom możliwość zabrania głosu. Pozwala im zaangażować się w sprawę, która jest ważna dla wszystkich młodych ludzi – szukanie pracy. Ważne jest, aby potencjał młodych ludzi został zauważony i doceniony na najwyższych szczeblach.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu