Przejdź do treści

W klastrze siła

„Mnożymy potencjał” – tak brzmi hasło Wschodniego Klastra Informatycznego, który powstał w 2010 roku i był pierwszym tego typu przedsięwzięciem na Podkarpaciu. Dziś, ponad dwa lata po założeniu, liczba firm w nim zrzeszonych zwiększyła się dwukrotnie, a klaster okazał się lokomotywą napędzającą rozwój średnich firm o dużym potencjale rozwojowym.

Za nami ponad 20 lat wolnego rynku w Polsce. Czasy i warunki diametralnie się zmieniły. Więcej wymagają nie tylko odbiorcy, ale i konkurencja. Konsekwencją tego jest konieczność modyfikacji strategii biznesowych i marketingowych. W obecnej sytuacji, dla firm z sektora MSP skuteczną alternatywę stanowią klastry.

To wspólnota przedsiębiorstw pozwalająca na zagospodarowanie zasobów ludzkich i wzrost zatrudnienia bez rozbudowy struktur. Klastry to swego rodzaju metoda kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw, która bazuje na efekcie synergii wynikającej ze współpracy poszczególnych podmiotów.

Połączenie sił i poszerzenie horyzontów zwiększa możliwości rozwoju

Ponad dwa lata temu, na Podkarpaciu powstał Wschodni Klaster Informatyczny, zrzeszający firmy z branży teleinformatycznej. Dziś, Klaster IT ma na swoim koncie wiele z sukcesem zrealizowanych inicjatyw, a liczba zrzeczonych firm wciąż się zwiększa.

Razem wdrażamy nowe, innowacyjne technologie, prezentujemy się Polsce, Europie i Światu jako solidny i konkurencyjny partner w biznesie. Razem możemy więcej – wyjaśnia Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, inicjatora i koordynatora Klastra IT.

Jak dodaje – naszym celem budowanie korzystnych warunków pozwalających na efektywne współdziałanie w sferze biznesu, które ułatwi wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii informatycznej oraz przyczyni się do kreowania i wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Ponad możliwościami rozwojowymi, klastry są przede wszystkim bardzo silną wartością marketingową dla promocji przedsiębiorstw ściśle związanych z gospodarką lokalną – wyjaśnia Wojciech Materna.