Przejdź do treści

Czy Polacy są mobilni na rynku pracy? – raport ZL

W lutym bieżącego roku konsultanci Zielonej Linii zbadali aktualną mobilność Polaków na rynku pracy. Z ankiety wynika, że jesteśmy coraz bardziej aktywni zawodowo i w większości… lubimy swoją pracę! Pełne wyniki badań zostały opublikowane na portalu Zielonej Linii.

Niemal 40 proc. osób biorących udział w badaniu przyznało, że pierwszą w życiu pracę rozpoczęło pomiędzy 19. a 21. rokiem życia. Warto przy tym dodać, że większość respondentów (61 proc.) obecnie pracuje, natomiast 39 proc. pracy poszukuje. Taki wynik potwierdza opinie pracodawców, którzy chętniej zatrudniają osoby z większym doświadczeniem. Co ciekawe, najmniejszą grupę stanowią osoby, które wyznały, iż pracę podjęły dopiero po ukończeniu 25. roku życia – tak stwierdziło 12 proc. ankietowanych. Polacy zaczynają więc pracę coraz wcześniej, niekiedy równocześnie ze studiami.

Optymizmem napawa odpowiedź ankietowanych na pytanie: Czy ta pierwsza w życiu praca była satysfakcjonująca? Aż 56 proc. ankietowanych było zadowolonych ze swojego pierwszego miejsca zatrudnienia. Negatywną opinię wyraziło zaledwie 28 proc. uczestników badania.

W związku z wysokim poziomem satysfakcji z pierwszej pracy konsultanci Zielonej Linii zapytali respondentów, czy mimo to postanowili oni zmienić pracę, a w związku z tym – jak szybko podjęli decyzję o szukaniu nowego zatrudnienia. Odpowiedzi ankietowanych w tym temacie rozłożyły się stosunkowo równomiernie. Jeszcze przed upływem trzeciego miesiąca w pierwszej pracy zaczęło rozglądać się za nowym stanowiskiem 22 proc. ankietowanych. Nieco później, bo po upływie czwartego miesiąca, ale jeszcze przed końcem pierwszego roku, pracy zaczęło szukać 21 proc. respondentów, taka sama liczba nie planowała w ogóle zmieniać pracy. Jedna piąta ankietowanych przyznała, że za nową pracą zaczęła się rozglądać dopiero po pierwszym roku swojej pierwszej w życiu pracy.

Ważnym elementem badania było sprawdzenie umiejętności pogodzenia pracy z nauką. Okazało się, że aż 81 proc. ankietowanych w trakcie pracy także uczyło się. Najczęściej były to studia (86 proc.) i szkolenia zawodowe (11 proc.).

Konsultanci Zielonej Linii zapytali też swoich respondentów o to, czy są zadowoleni ze swojej obecnej lub też ostatniej pracy. Zadziwiająco dużo osób odpowiedziało, że tak. Mimo to znaczący odsetek ankietowanych wciąż podejmuje kroki ku temu, by znaleźć jeszcze lepszą i bardziej satysfakcjonującą pracę. Ilu Polaków jest zainteresowanych zmianą pracy w najbliższej przyszłości? O tym można przeczytać w pełnej wersji raportu, dostępnej na stronie infolinii urzędu pracy: www.zielonalinia.gov.pl.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia)