Dla współpracy nauki i biznesu ICT

ICT to branża, która każdego dnia przynosi nowe rozwiązania. Niestety, część z nich nigdy nie wychodzi poza progi naukowych laboratoriów, gdyż na ich wdrożenie brakuje środków finansowych oraz biznesowego wsparcia. Naukowcy i biznesmeni z branży ICT często działają niezależnie od siebie, a nie zespołowo, co znacznie obniża poziom konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest znikomy przepływ informacji między firmami a uczelniami. Czas to zmienić – i to jest główny cel projektu „ICT LAB-MARKET – od wynalazku do produktu”.

„ICT LAB-MARKET – od wynalazku do produktu” to kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez agencję promocyjną GOS Polska Sp. z o.o. we współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. Potrwa do czerwca 2013 roku. Kampania promuje kooperację nauki i biznesu ICT, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz transfer technologii na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jednym z głównych działań projektu jest platforma internetowa www.ictlabmarket.spnt.pl, na której zamieszczane są bieżące wiadomości ze sfery biznesu i nauki w dziedzinie ICT. Aktualne informacje, wyczerpujące artykuły – to klucz do wypełnienia luki, która do tej pory uniemożliwiała współpracę naukowców z przedsiębiorcami. Ponadto projekt zakłada szeroko zakrojone działania informacyjno-promocyjne w prasie lokalnej, regionalnej i Internecie oraz organizację dziesięciu konferencji informacyjno-promocyjnych podczas imprez branżowych ICT. Dzięki kampanii zwiększy się wykorzystanie wiedzy naukowej dla celów gospodarczych, co ułatwi komercjalizację osiągnięć naukowych i transfer nowych technologii.

Projekt „ICT LAB-MARKET – od wynalazku do produktu” realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.01.2012 – 30.06.2013 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma on za zadanie zmienić panujące wśród społeczeństwa przekonanie, że nauka i biznes to dziedziny wzajemnie się wykluczające. Uświadomienie konieczności szerszego wykorzystywania wiedzy naukowej w celach gospodarczych zwiększy jej efektywność, a co za tym idzie – ułatwi komercjalizację osiągnięć naukowych i  nowych technologii. Kampania udowodni, że wspólne działania sfery nauki i przedsiębiorczości wpływają na konkurencyjność lokalną i regionalną, a także kreują nowe kierunki rozwoju w województwie zachodniopomorskim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu