Przejdź do treści

Szkoła XXI wieku

Program wsparcia rozwoju edukacji Microsoft Partners in Learning i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Szkoła Nowych Technologii”. Dzięki wspólnej inicjatywie od 12 marca do końca kwietnia na terenie całej Polski odbywać się będą szkolenia stacjonarne dla nauczycieli dotyczące innowacyjnego nauczania.

W ramach projektu Szkoła Nowych Technologii nauczyciele poznają nowoczesne rozwiązania informatyczne ułatwiające nauczanie w zgodzie z wymaganiami reformy oświaty i nowej podstawy programowej, wprowadzanej do szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku. Dyrektorzy poznają nowe metody zarządzania szkołą w ramach ścieżki Szkoła w Chmurze, uczniowie zaś uczą się programowania w narzedziach Microsoft.

Pokolenie ery cyfryzacji, znacznie częściej niż poprzednie, zadaje sobie pytanie: „Na ile szkolna wiedza przyda mi się w przyszłości?”. Tradycyjny sposób prowadzenia lekcji niekiedy nie nadąża za tempem życia młodych ludzi i ich zmieniającymi się zainteresowaniami. Skuteczna lekcja to taka, która przyciąga atrakcyjną, nowoczesną formułą i jest  prowadzona dynamicznie. Nie należy tego jednak interpretować jako przeszkodę stawianą wychowawcom, lecz jako szansę na wypracowanie lepszych, bardziej efektywnych metod zachęcania do nauki. Innowacyjność w nauczaniu uczy myślenia syntetycznego i analitycznego, skłania do szukania rozwiązań nawet skomplikowanych zagadnień i wreszcie – mobilizuje do aktywnego uczestnictwa w lekcji. Nauczyciel jest zaś przewodnikiem uczniów, nie tylko w świecie tradycyjnie przekazywanej wiedzy, ale także poprzez wykorzystywanie nowych mediów. Naucza ciekawie, bo korzysta z podobnych narzędzi informatycznych, jak jego uczniowie. Bez względu na to, czy są to arkusze kalkulacyjne czy gry edukacyjne, poszukuje on nowych dróg przekazania wiedzy, ale i umiejętnego jej opanowania.

„Z nowoczesnych technologii korzysta dziś m.in. medycyna, branże techniczne, ale przecież nie tylko. To właśnie dzięki multimediom powstały interaktywna ekspozycja „Podziemia rynku” w Krakowie, warszawskie Centrum Nauki Kopernik czy, ostatnio, spektakl „Polita” w warszawskim Teatrze Buffo. – mówi Małgorzata Snarska z polskiego oddziału Microsoft. – Nauczyciele doskonale o tym wiedzą, dlatego to właśnie szkoła powinna stać się liderem we wskazywaniu, jak korzystać z nowoczesnych technologii, które często nie wymagają dużych nakładów finansowych i są na wyciągnięcie ręki.”

Za osiem lat, gdy młodzież, która w tym roku rozpocznie naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, skończy studia i wejdzie na rynek pracy, nowe technologie będą stosowane w każdej dziedzinie. Dlatego tak istotne jest, by uczniowie kończący szkołę, umieli skutecznie wykorzystywać narzędzia informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy. Same lekcje informatyki jednak nie wystarczą. Ważna jest praktyka. A tej można nabyć, rozwiązując interaktywne zadania, szukając danych i analizując je.

Aby pomóc nauczycielom wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologiczno-komunikacyjne w edukacji, Microsoft wraz z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi zaprasza do udziału w projekcie „Szkoła Nowych Technologii”, który jest częścią międzynarodowego programu „Microsoft Partners in Learning” (działa w 115 krajach), znanego w Polsce pod nazwą „Partnerstwo dla Przyszłości”.

Podczas bezpłatnych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez przeszkolonych w ramach projektu trenerów, nauczyciele poznają m.in. internetową platformę edukacyjną wsipnet.pl i usługi dostępne w pakiecie Live@edu, dowiedzą się, jak korzystać z e-podręczników i jak poprowadzić lekcję z użyciem nowych technologii – jednym z modułów szkolenia jest bowiem przykładowa lekcja.

Spotkania dla nauczycieli są drugim etapem projektu „Szkoła Nowych Technologii”. W pierwszym, skierowanym do dyrektorów szkół, wzięli udział pedagodzy z pół tysiąca placówek.

„Myślę, że szkolenia realizowane w ramach współpracy pomiędzy WSiP a Microsoft – liderami w obszarach odpowiednio edukacji oraz nowoczesnych technologii, to świetny pomysł na unowocześnienie polskiego szkolnictwa. Obszary zainteresowań obu partnerów są bardzo komplementarne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jedyną efektywną metodą dotarcia do młodych ludzi z wiedzą jest wykorzystanie innowacyjnych narzędzi. Podczas cyklu spotkań dla dyrektorów i uczniów, które odbyły się do tej pory w ramach akcji, udało nam się wypracować skuteczny model działań. Przedstawiciele placówek zwracają się do nas z prośbą o kontynuacje i więcej takich warsztatów oraz wskazówek, jak innowacyjnie nauczać.” – mówi Małgorzata Simonides, Z-ca Dyrektora Marketingu WSiP.

Od października prowadzone są także warsztaty (do tej pory już sześćset), podczas których blisko trzydzieści jeden tysięcy uczniów poznało zasady programowania Windows Phone, Microsoft Kinect, HTML 5 oraz tworzenia stron internetowych. Uczniowie dostali również ponad czternaście tysięcy kodów dostępu do bezpłatnego oprogramowania, w szczególności narzędzi developerskich. Każdy uczeń, który brał udział w warsztatach, mógł się sprawdzić w konkursie „High School Tech Hero”, prezentując samodzielnie przygotowaną aplikację Windows Phone lub aplikację webową stworzoną przy pomocy HTML 5 i zintegrowaną z Internet Explorer 9. Zakończony właśnie pierwszy etap konkursu dowiódł zarówno ogromnego zainteresowania uczniów projektowaniem aplikacji, jak i wysokiego poziomu ich prac.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.microsoft.com/poland/edukacja/szkoly/szkolanowychtechnologii/Default.aspx