Europa zadba o zdrowie klientów Getin Noble Banku

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa zaoferowało posiadaczom wybranych kont osobistych w Getin Noble Banku ubezpieczenie grupowe „Pakiet Zdrowia”. Nowy produkt ochronny wyróżnia się wyjątkowo szerokim zakresem świadczeń oraz nielimitowaną ilością wizyt lekarskich, umożliwiając szybki i komfortowy dostęp do opieki zdrowotnej w ponad 1300. placówkach medycznych w całej Polsce.

Ubezpieczenie „Pakiet Zdrowia” jest dostępne dla klientów detalicznych Getin Noble Banku, korzystających z oferty kont osobistych ROR Uniwersalny Plus, ROR Uniwersalny Plus GB24, ROR Uniwersalny GO2 oraz ROR Senior Plus. Nowi klienci otwierając rachunek mogą zgłosić chęć zawarcia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego i wybrać jeden z trzech jego wariantów. Dotychczasowi posiadacze kont mogą zadeklarować skorzystanie z produktu w dowolnym momencie.

Rozwiązanie przygotowane przez TU Europa umożliwia klientom banku elastyczny dobór zakresu ubezpieczenia w zależności od potrzeb oraz objęcie ochroną zdrowotną także członków rodziny. Ubezpieczenie oferuje pomoc medyczną w przypadku zachorowania osoby ubezpieczonej, a także refundację kosztów usług medycznych poniesionych w okresie ubezpieczenia. Wariant „Pakiet Zdrowia Plus” został rozbudowany o profilaktykę stomatologiczną, obejmującą zniżki na leczenie dentystyczne. Miesięczne koszty poszczególnych pakietów są stałe i rozpoczynają się od 29,99 zł. Najbogatszy wariant ubezpieczenia indywidualnego to wydatek 58,99 zł.

Atutem „Pakietu Zdrowia” jest bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, który obejmuje: nielimitowaną opiekę lekarzy podstawowej opieki medycznej (Pakiet Zdrowia i Pakiet Zdrowia Plus), opiekę lekarzy specjalistów bez skierowania (Pakiet Zdrowia i Pakiet Zdrowia Plus), zabiegi ambulatoryjne (Pakiet Zdrowia i Pakiet Zdrowia Plus), badania laboratoryjne, badania radiologiczne i USG, badania czynnościowe oraz szczepienia ochronne. Ubezpieczenie daje również dostęp do infolinii medycznej przez 24h na dobę, koordynację leczenia na terenie kraju, podstawowe porady medyczne oraz serwis SMS, służący do potwierdzania terminu wizyt. Ubezpieczenie TU Europa, jako jedno z nielicznych na rynku, oferuje pakiet usług dla seniorów, zawierający m.in. zabiegi ambulatoryjne wraz z konsultacją lekarską, pomoc doraźną i domową, wybrane badania diagnostyczne, RTG, USG, EKG oraz niektóre szczepienia.

Wszyscy klienci otrzymują plastikową kartę ubezpieczenia z numerem infolinii, którą warto nosić przy sobie, aby w razie potrzeby móc szybko skorzystać ze wsparcia medycznego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu