Rynek szuka księgowych outsourcingu

Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi finansowo-księgowe dla firm. Z roku na rok przybywa ofert pracy, rośnie liczba certyfikatów uprawniających do prowadzenia usług księgowych. Stale rosnącą popularnością cieszą się także kierunki studiów kształcące specjalistów ds. finansów i rachunkowości.

Powiększa się rynek księgowości internetowej, a konkurencja skłania biura do podnoszenia standardów obsługi i wykorzystywania innowacji technologicznych. Gdzie trafiają świeżo upieczeni absolwenci i księgowi specjaliści, stają się wirtualni, a może klienci wciąż wolą realną księgowość.

Polskie zastępy księgowych

Do 13 stycznia 2012 r. 54 400 osób w Polsce posiadało uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wykazu osób posiadających certyfikat księgowy. Na mocy art. 76a ust. 4 ustawy o rachunkowości do świadczenia takich usług uprawnione są także osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów i listę doradców podatkowych. Nie można także zapomnieć o posiadaczach świadectw kwalifikowanych, których się już nie wydaje, ale posiada je 34 786 osób. Z art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości wynika, że certyfikat księgowy oraz świadectwo kwalifikacyjne są dokumentami równoważnymi. Uprawnienia do prowadzenia księgowości posiada więc w Polsce około 90 000 osób, a tylko w 2011 r. do wykazu posiadaczy certyfikatu księgowego wpisano 5 953 nazwiska. Czy nowi specjaliści mają szansę na znalezienie pracy?

Kariera w rachunkowości

Z informacji podanej przez infoPraca.pl wynika, że w porównaniu do okresu sprzed dwóch lat liczba ofert w księgowości i audycie, pojawiających się w pierwszych miesiącach roku, zwiększyła się od 2010 r. niemal dwukrotnie, z 240 do 460. Najwięcej z nich pochodzi z województw: mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, a oferty skupiają się w dużych miastach, jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Katowice. Podobną sytuację można zaobserwować także na innych popularnych portalach pracy.

Wzrost ofert pracy w okresie rocznych rozliczeń podatkowych jest rzeczą dość powszechną i taki proces obserwujemy już od wielu lat. Warto jednak zwrócić na inną rzecz, mianowicie gdzie trafiają osoby rekrutowane? Pojawiające się ogłoszenia dotyczą zazwyczaj pracy w samodzielnych biurach rachunkowych, znacznie rzadziej w przedsiębiorstwach, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Firmy coraz częściej rezygnują z zatrudniania personelu księgowego. Większość z nich korzysta z outsourcingu usług rachunkowych, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo i jakość, dla wielu czynnikiem decydującym jest cena. Propozycje pracy w tym okresie są więc raczej odzwierciedleniem pewnych trendów i zmian zachodzących na rynku, ale również sygnałem dla biur, że w obliczu rosnącej liczby klientów należy pomyśleć o zwiększeniu zatrudnienia, nie tylko w okresie wzmożonej pracy – wyjaśnia Małgorzata Latuszek, Prezes Zarządu sieci biur rachunkowych Taxxo.

Księgowy narybek

Na rynku najczęściej poszukiwani są pracownicy z kilkuletnim doświadczeniem, ale nie brakuje także ofert praktyk i staży dla absolwentów kierunków związanych z rachunkowością. Już za kilka lat biura szukające pracowników będą zasypywane aplikacjami świeżo upieczonych specjalistów. Jak wynika z podsumowania rekrutacji 2011/2012 wydanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunek Finanse i rachunkowość wpłynęło 19 998 zgłoszeń od kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. To 7. miejsce wśród wszystkich kierunków studiów w zeszłorocznej rekrutacji, na pierwszych miejscach znalazły się odpowiednio: Budownictwo, Zarządzanie i Informatyka. Jak dużym zainteresowaniem cieszą się Finanse i rachunkowość pokazuje inne zestawienie, obrazujące listę kierunków najczęściej wybieranych przez kandydatów w porównaniu z rokiem akademickim 2007/2008. Przez ostatnie 5 lat popularność tego kierunku wzrosła o 85% .

Zakładając, że tylko 1/4 absolwentów będzie chciała związać swoją przyszłość z pracą w rachunkowości, to co roku będzie przybywać w Polsce kilka tysięcy księgowych. Biorąc pod uwagę także fakt, iż w rekrutacji 2011/2012 na jedno dostępne miejsce przypadało 3,6 kandydatów, a niektórzy z nich spróbują jeszcze raz za rok, liczba ta może się podwoić.

Outsourcing realny czy wirtualny

Praktyka pokazuje, że większość z nowozatrudnionych specjalistów trafia do biur rachunkowych świadczących usługi outsourcingowe w zakresie rachunkowości. Biuro rachunkowe, w którym można spotkać się z osobą odpowiedzialną za firmowe rachunki to wciąż najpopularniejsza i najczęściej wybierana forma współpracy. Przedsiębiorcy obecni na rynku od kilkunastu lat przyzwyczaili się do swoich biur, wiedzą, że mogą tam liczyć fachową pomoc i rzetelną wiedzę, to także kwestia zaufania. Nie oznacza to jednak, że doświadczeni przedsiębiorcy są zamknięci na zmiany i nowości, wręcz przeciwnie. Chętnie korzystają ze wszelkich udogodnień, także nowinek informatycznych, jak platformy komunikacyjno-zarządcze. Młodzi przedsiębiorcy natomiast, częściej decydują się na zupełnie wirtualne biura i rezygnują z kontaktów osobistych z księgowymi. Dotyczy to głownie mikrofirm i osób samozatrudnionych, właściciele większych podmiotów wolą jednak od czasu do czasu wypić z księgową kawę i omówić bieżące sprawy, chodzi także o odpowiedzialność biura wykonującego takie usługi– komentuje Pani Małgorzata.

Rozważając decyzję o wydzieleniu księgowości poza firmę lub prowadzeniu jej samodzielnie, należy jednak pamiętać, że w każdym z przypadków odpowiedzialność karno-skarbowa spoczywa zawsze na przedsiębiorcy. Zgonie z art. 26 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez organ podatkowy nie ma więc znaczenia czy księgowość prowadzimy samodzielnie ręcznie, on-line, czy zlecamy to na zewnątrz. W niektórych przypadkach przed karami można się jednak zabezpieczyć.

Osoby i biura uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na etapie negocjacji i ustalania warunków współpracy niezbędne jest jednak upewnienie się czy biuro posiada ubezpieczenie OC. Warto także zwrócić uwagę na zakres odpowiedzialności outsourcera. Najlepsze biura przenoszą na siebie najwięcej odpowiedzialności za świadczone usługi. Niestety, na takie zabezpieczenia nie mogą liczyć przedsiębiorcy prowadzący księgowość samodzielnie. Ci mogą liczyć wyłącznie na własną wiedzę, ale pojawia się coraz więcej narzędzi pomocniczych, dostępnych także on-line. Warto rozpatrzyć wszystkie możliwości i porównać oferty z kilku źródeł. Zlecenie prowadzenia rachunków na zewnątrz zależy więc ostatecznie od przedsiębiorców, ale przy podejmowaniu decyzji należy kierować się przede wszystkim rozwagą i bezpieczeństwem firmy.

Krzysztof Oflakowski

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu