Zainteresowanie klientów .eu podkreślone przez wysoki roczny poziom odnowień i wzrost liczby rejestracji w IV kwartale

W 2011 roku odnowiono przeciętnie 81,6% zarejestrowanych nazw domen .eu, jak wynika z ostatniego kwartalnego raportu na temat postępów, opublikowanego przez EURid, rejestr domeny najwyższego poziomu .eu. Przez ostatnie pięć lat poziom odnowień .eu przekraczał 80%.

„Z radością przyjmuję taki poziom lojalności klientów .eu. Wysoki poziom odnowień w 2011 roku pokazuje, że użytkownicy końcowi mają trwały interes w odnawianiu swoich nazw domen .eu” – powiedział Dyrektor Naczelny EURid, Marc Van Wesemael.

Liczba rejestracji .eu wzrosła o 3,0% w IV kwartale 2011 roku, co oznacza największy wzrost od I kwartału 2010 roku. Liczba rejestracji wzrosła w 23 z 27 krajów UE, a najsilniejszy wzrost w czwartym kwartale miał miejsce na Malcie (8,6%), w Austrii (7,2%) i we Francji (6,6%).

IV kwartał 2011 roku zakończył się dla .eu liczbą 3,51 mln zarejestrowanych domen .eu, co oznacza wzrost o 5,5% w porównaniu z IV kwartałem 2010 roku. Roczny wzrost przekraczający 10% zanotowano w 11 krajach Unii Europejskiej ‑ Austrii, Bułgarii, Estonii, Francji, Grecji, na Litwie, w Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii i Słowacji oraz na Węgrzech.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie za IV kwartał:

Wykorzystywanie witryn internetowych

EURid opublikowała raport .eu Insights na temat schematów wykorzystywania witryn internetowych, z którego wynika, że różne domeny najwyższego poziomu mają wyraźnie odmienne profile. 26,5% ocenianych witryn internetowych było wykorzystywanych do celów biznesowych, przy czym domeny .eu cechowały się ponadprzeciętnym, 31,4% poziomem wykorzystania biznesowego.

Bezpieczeństwo nazwy domeny

EURid uprościła procedury bezpieczeństwa nazw domen dla akredytowanych rejestratorów .eu dzięki DNSSEC, nowej Usłudze podpisywania domen .eu. Ta usługa automatycznie podpisuje nazwy domen .eu oraz zapewnia odnawianie podpisu i wymianę kluczy, znacznie ograniczając złożoność i pracę administracyjną często związaną z wdrażaniem protokołu Domain Name System Security Extensions (DNSSEC).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu