Przejdź do treści

BI in-memory zdobywa rynek analiz biznesowych

Przełom w Business Intelligence stał się faktem – taki wniosek płynie z konferencji Gartner Business Intelligence Summit, która odbyła się w dniach 6-7 lutego br. w Londynie.

Podczas dorocznego szczytu ekspertów z branży, przedstawicieli firm wdrażających rozwiązania technologii BI i ludzi biznesu, zostały zaprezentowane wnioski z najnowszych badań i raportów przygotowanych przez analityków Gartner Group. Wynika z nich, że oczekiwany przełom w technologii BI, ale także w świadomości i preferencjach użytkowników biznesowych stał się faktem i ma już charakter nieodwracalny.

Od kilku lat analitycy Gartnera, IDC i innych wiodących firm badawczych zapowiadali zasadniczą zmianę krajobrazu BI głównie ze względu na rosnącą ilość analizowanych danych i coraz wyższe oczekiwania użytkowników przy jednoczesnej niezdolności tradycyjnych platform BI do sprostania tym wymaganiom. Już w 2007 r. analitycy przyznawali, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową ze strony tych aplikacji rośnie w tempie wykładniczym. W efekcie innowacyjne narzędzia wykorzystujące bazy in-memory, nazywane często Business Discovery, weszły już na stałe do kanonu najważniejszych szeroko stosowanych narzędzi analitycznych. Przełomowa technologia umożliwia użytkownikom systemów BI nieosiągalną do tej pory elastyczność, prostotę i samodzielność obsługi (koncepcja self-service software), szybkość i szczegółowość prowadzenia analiz oraz dostęp do informacji w postaci atrakcyjnych wizualizacji. Według danych Gartnera wartość rynku Business Discovery wynosi obecnie blisko 600 mln USD, ale już za rok przekroczy barierę 1 miliarda dolarów, sukcesywnie wypierając tradycyjne narzędzia.

Niekwestionowanym liderem tego rynku, z udziałem ok. 40 proc., jest QlikView amerykańskiej firmy QlikTech. Jest to pionierska platforma analityczna rozwijana od roku 1993 oparta o koncepcję asocjacyjnej bazy in-memory. W lutym br. Gartner ogłosił, że QlikView ponownie uplasował się w segmencie liderów raportu Business Intelligence Platform Magic Quadrant na 2012 rok. Od 2007 r. QlikView jest obecny także na polskim rynku dzięki współpracy z firmą Hogart Business Intelligence. Hogart jako pierwszy polski dostawca dostrzegł przełomowość innowacyjnej technologii asocjacyjnych baz danych in-memory oraz okazję do dostarczenia swoim klientom nowej jakości w BI, stając się autorem udanego wprowadzenia produktu QlikView na polski rynek.

Poza aspektami czysto technologicznymi, bardzo istotnym czynnikiem przyspieszającym zachodzące zmiany jest świadomość użytkownika biznesowego. Powyższy trend idealnie wpisuje się w obecnie zachodzące zmiany społeczne w postrzeganiu narzędzi użytkowych i oprogramowania. Współcześni odbiorcy technologii informatycznej przyzwyczajeni do standardów wyszukiwarki Google, wybierają narzędzia, które pod względem szybkości i prostoty obsługi dotrzymują jej kroku. Narzędzia informatyczne, w których procesy trwają znacznie dłużej stają się trudne do zaakceptowania w świadomości użytkowników. Nowoczesne technologie BI in-memory, gdzie ładowanie i przetwarzanie podstawowych bloków danych w pamięci operacyjnej, nawet rozproszonych, zgromadzonych w różnych standardach, pozwala prowadzić interaktywne analizy w czasie rzeczywistym uzyskując odpowiedzi w ułamkach sekund są właśnie tymi narzędziami, których chcą użytkownicy. Odzwierciedleniem tego trendu jest stopniowe przekazywania narzędzi BI z rąk specjalistów IT w ręce użytkowników biznesowych. Analitycy Gartner Group przewidują, że za pięć lat użytkownicy biznesowi będą decydować o większości kwot wydatkowanych na systemy BI (obecnie są to działy informatyczne) i aż 35 proc budżetów na technologię informatyczną będzie dysponowana bez udziału służb IT.

Zdaniem Gartnera wzrost udziału innowacyjnych rozwiązań BI będzie stale rósł. Mimo wciąż utrzymującej się silnej pozycji megavendorów (Microsoft, IBM, SAP i Oracle) na rynku analiz biznesowych, zasadnicze zmiany są nieodwracalne. Świadczą o tym chociażby dwa fakty – obecnie wszyscy oni próbują lub mówią, że próbują, pilnie włączyć do swoich ofert rozwiązania in-memory, najczęściej tworząc narzędzia hybrydowe będące połączeniem klasycznego BI i BI in-memory. Z drugiej strony, produkty BI oferowane przez megavendorów wyraźnie tracą pozycję rozwiązań traktowanych jako standardy platform analitycznych w organizacjach. Przy tak intensywnej ewolucji rozwiązań oraz zmianie standardów pracy z aplikacjami biznesowymi, analitycy Gartnera przewidują już wkrótce przetasowania na czołowych pozycjach dostawców rozwiązań analitycznych.