Suwałki ważnym ośrodkiem edukacji cyfrowej?

Klaster Edukacji Cyfrowej, działający przy Parku Naukowo-Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach, to szansa na rozwój regionu. Połączenie oferty szkoleniowej z zakresu technik cyfrowych z turystyczną, to trafny wybór – podsumowano na spotkaniu Rady Klastra z przedstawicielami władz województwa podlaskiego, które odbyło się w czwartek 7 marca, w siedzibie Parku.

W rozmowach uczestniczyli m.in. Bożena Kamińska – Poseł RP, Bogdan Dyjuk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Cezary Cieślukowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Agnieszka Aleksiejczuk dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

– Działający od dwóch lat w Suwałkach Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej jest ważnym, liczącym się w skali kraju, ośrodkiem integrującym działania przedsiębiorstw, organizacji i instytucji publicznych w zakresie rozwijania nowoczesnych, innowacyjnych produktów i usług szkoleniowo-edukacyjnych. W swoich działaniach Klaster bazuje na nowoczesnych, sprawdzonych na całym świecie rozwiązaniach informatycznych firmy IBM – zauważył dr inż. Wojciech Winogrodzki – przewodniczący Rady Klastra.

Zdaniem przedstawicieli Klastra, spotkanie z władzami województwa podlaskiego stanowiło ważny krok w procesie podejmowania decyzji istotnych dla przyszłości suwalskiego Parku, który swoje plany rozwojowe oparł właśnie na wdrażaniu i doskonaleniu technik i technologii informatycznych oraz systematycznym budowaniu kompetencji cyfrowych.

Spotkanie było szansą na zdefiniowanie roli i perspektyw rozwoju Klastra w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego, którego autorami są naukowcy i eksperci z dziedziny informatyki.

Jak zapewnił prezes PNTP-W Wiktor Raczkowski, Klaster Edukacji Cyfrowej w nowych obiektach Parku znajdzie doskonałe warunki do dalszego rozwoju. Szef instytucji wyraził również pełne zrozumienie dla jego potrzeb.

Klaster powstał z inicjatywy siedmiu założycieli, m.in. Parku Naukowo-Technologicznego Polska- Wschód, czołowej firmy z branży informatycznej w regionie T-Matic Grupa Computer Plus oraz innych regionalnych przedsiębiorców i uczelni. Od początku był to ośrodek innowacyjny, świadczący kompleksowe usługi edukacyjne z zakresu technik cyfrowych na najwyższym poziomie. Obecnie liczy 12 członków.

– Pomysł, aby właśnie na Suwalszczyźnie organizować kursy i szkolenia, wynikał z tego, że właśnie tam firmy hotelarskie, gastronomiczne i rekreacyjne zaproponowały najlepszą ofertę. Przedstawiły atrakcyjne warunki wypoczynku i rekreacji, jakich po zajęciach oczekują klienci. Nie bez znaczenia są również walory przyrodniczo-turystyczne regionu i bliskie sąsiedztwo Litwy. Zwiedzanie Wilna, Kowna czy Druskiennik jest dla wielu turystów edukacyjnych znakomitym argumentem, aby właśnie na Suwalszczyźnie szukać odpoczynku połączonego ze zdobywaniem coraz bardziej potrzebnych kompetencji cyfrowych – mówi dr Wojciech Winogrodzki.

Klaster zakupił i wdrożył innowacyjną w skali Europy platformę cyfrową, zaprojektowaną w ścisłej współpracy z IBM, która m.in. pozwoliła na uruchomienie zdobywającego coraz większą popularność wortalu CDEdu.pl. W zgodnej opinii Rady, to fakt który znacząco podnosi rangę tej instytucji.

Platforma stanowi skuteczne narzędzie do komunikacji pomiędzy stale rosnącą grupą członków klastra, współredagowania i dystrybucji newslettera, prowadzenia szkoleń (e-learningu), planowania sprzedaży i organizowania szkoleń tradycyjnych, budowania wirtualnych społeczności.

Najważniejszym zadaniem jest obecnie umiejętne zintegrowanie platformy cyfrowej klastra opartej na rozwiązaniach IBM z planowanym oprzyrządowaniem laboratoriów parkowych (zwłaszcza z Laboratorium Platforma Multimedialna), projektowanymi platformami teleinformatycznymi i studiem usług telewizyjnych Parku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu