IAB Polska tworzy Zbiór Case Studies Video Online

Działająca w ramach IAB Polska Grupa Robocza Wideo Online stworzyła Zbiór Case Studies najlepszych kreacji wideo w internecie. Zbiór zawiera najbardziej ciekawe przykłady zastosowania tej formy reklamy w polskiej Sieci.

Pierwsze miesiące nowego roku biura IAB Polska są bardzo pracowite – w ciągu trzech pierwszych miesięcy w ramach grup roboczych opracowaliśmy szereg dokumentów mających za zadanie edukację rynku. Jestem przekonana, że także Zbiór Case Studies Video Online okaże się bardzo przydatnym narzędziem pracy dla marketerów – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, dyrektor biura IAB Polska.

Komentarze twórców:

– Ten zbiór przykładów kampanii bazujących na treściach wideo pokazuje, jak szeroki wachlarz możliwości kryje się pod hasłem „reklama wideo”. Znajdują się w nim przykłady kampanii reklamowych w serwisach VOD, interaktywnych akcji i programów z promowanym produktem w roli głównej oraz działań zintegrowanych z innymi kanałami, w tym social media. – Teresa Wierzbowska, szef grupy roboczej IAB wideo online, Dyrektor ds. Public Affairs Redefine.

– Konsumenci decydując się na zakup danego produktu bardzo często kierują się emocjami, dlatego też w przekazie reklamowym wyjątkowo istotne jest skupienie odbiorcy i wywołanie w nim pozytywnych uczuć. Przedstawione case study pokazują, że kampanie reklamowe z wykorzystaniem kreacji wideo angażują użytkowników, budują interakcję i przywiązanie do marki. Wideo w Internecie to niewątpliwie skuteczne narzędzie do efektywnego przekazu komunikatu reklamowego. – Ewa Zielińska, Manager ds. rozwoju produktu, Sieć reklamy wideo AdPlayer.

Zbiór znajduje się pod linkiem: http://www.iabpolska.pl/index.php?amp%3Bapp=rss&%3Br=1&mnu=47&id=311

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu