Czy biznes może być odpowiedzialny?

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Jednak z ideą tą, znaną również pod angielskim skrótowcem CSR wiąże się wiele niedomówień i wątpliwości. O tym, że biznes może być jednak odpowiedzialny za swoje działania i na tym nie tracić, a nawet zyskiwać opowiedzą przedstawiciele firm – liderów na tym polu 15 marca w czasie konferencji i dyskusji organizowanej przez wrocławskich Ambasadorów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Kołem Naukowym Integracji Europejskiej KITE w Instytucie Dziennikarstwa.

Po za przedstawicielami dolnośląskich przedsiębiorstw na konferencji „Biznes odpowiedzialny społecznie – więcej niż zysk!” wypowiadać się będą również wrocławscy badacze. Przedstawią oni teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, opowiedzą o komunikacji tych działań, oraz wątpliwościach związanych z CSR. Później wystąpią przedstawiciele świata biznesu, opowiadając o praktycznych aspektach społecznej odpowiedzialności biznesu, i o tym, co pojęcie to oznacza dla ich przedsiębiorstw. Pierwszym prelegentem będzie przedstawiciel Globalnego Centrum Usług Biznesowych Hewlett-Packard we Wrocławiu – Piotr Andryszak. Firma ta jest nie tylko jednym z największych pracodawców regionu, ale też podkreśla swoje zaangażowanie w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz dbałością o środowisko. I właśnie to pierwsze zagadnienie poruszać będzie przedstawiciel firmy. Drugim prelegentem zostanie przedstawiciel doskonale znanego we Wrocławiu przedsiębiorstwa Hasco-Lek –  rzecznik firmy  Marcin Chabier. Przedsiębiorstwo to nie tylko prowadzi od wielu lat swoja fundację, ale dba również o zdrowie wrocławian organizując coroczne maratony. Ostatni z przedstawicieli biznesu – Nutricia nie pochodzi z Dolnego Śląska, lecz z Opolszczyzny. Firma jest jednym z liderów CSR w Polsce, w ostatnim Rankingu Firm Społecznie Odpowiedzialnych Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Dziennika Gazety Prawnej zajęła ona 4 pozycję w Polsce i 2 w kategorii branżowej. Z pośród wielu aspektów działania firmy Beata Sawicka – kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności i kierownik Biura Zarządu zdecydowała się wybrać wolontariat pracowniczy i na jego przykładzie pokazać jak można zaangażować pracowników. Ostatnim etapem konferencji będzie panel dyskusyjny, w czasie, którego prelegenci będą mogli porozmawiać na temat działań CSR jak również odpowiedzieć na pytania z sali. W czasie konferencji odbędzie się również krótka prezentacja Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Konferencja przeznaczona jest głównie dla studentów, lecz organizatorzy zaproszą również członków sektora MSP, oraz organizacji pozarządowych.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB grupa  studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych w pięciu obszarach – zarządzanie, miejsce pracy i pracownicy, rynek i konsumenci, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu