Przejdź do treści

Itella Information otworzyła w Toruniu Centrum Outsourcingu Finansowego oraz Centrum Kompetencji IT

Itella Information, europejski lider w zarządzaniu dokumentacją finansowo-księgową informuje, że nowopowstałe centra usług w Toruniu już działają i obsługują klientów.

Itella Information, realizując swoją strategię rozwoju zmierzającą do umocnienia pozycji firmy jako wiodącego specjalisty outsourcingu procesów biznesowych na rynku polskim i europejskim otworzyła w Toruniu Centrum Outsourcingu Finansowego oraz Centrum Kompetencji IT (Toruń, ul. Lelewela 33).

W Centrum Outsourcingu Finansowego Itella Information scentralizowała usługi finansowo-księgowe. Z tego miejsca obsługuje zarówno klientów polskich, jak też zagranicznych, na zasadzie nearshoringu. W Toruniu odbywa się obsługa wszystkich procesów finansowo-księgowych tj. obsługa płatności i sald należności oraz zobowiązań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgowość majątku trwałego czy raportowanie, a ponadto świadczone są usługi kadrowo-płacowe.

Również w Toruniu Itella Information otworzyła swoje Centrum Kompetencji IT zapewniające obsługę informatyczną dla klientów firmy zlokalizowanych w różnych krajach europejskich. Głównym zadaniem specjalistów w Centrum Kompetencji IT będzie wspieranie i rozwój globalnych systemów i platform informatycznych, na których opiera się obsługa międzynarodowych klientów korporacyjnych. Będą oni także uczestniczyć w tworzeniu specyficznych rozwiązań oraz ich wdrażania na potrzeby klientów.

Oba centra już świadczą swoje usługi dla klientów, niemniej nadal są rozwijane i rozbudowywane zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i kadrowym. W ciągu 3 lat Itella Information zainwestuje w toruńskie centrum prawie 5 mln Euro. Utworzy tym samym co najmniej 140 nowych miejsc pracy dla specjalistów z dziedziny finansów i księgowości, a także informatyki.

Początki toruńskiego centrum sięgają marca 2011 roku, kiedy to Itella Information zakończyła proces przejęcia polskiej spółki Outsourcing Solutions, która posiadała dwa działy usług finansowo-księgowych obsługujące klientów polskich. Jeden oddział zlokalizowany był w Poznaniu, drugi w Toruniu. „W ten sposób w Toruniu posiadaliśmy bazę umożliwiającą świadczenie usług. Tutaj mieliśmy pewną infrastrukturę, jak i doświadczoną kadrę” mówi Miikka Savolainen, Dyrektor Generalny Itella Information w Polsce.”Decyzja o ulokowaniu Centrum Outsourcingu Finansowego w Polsce i świadczeniu usług dla innych członków Grupy Itella zapadła już wcześniej. Po przejęciu oddziałów w Poznaniu i Toruniu te dwie okoliczności zostały ze sobą powiązane” dodaje Miikka Savolainen.

Sprawa nie była taka prosta w przypadku Cetrum Kompetencji IT. Przed podjęciem decyzji lokalizacyjnej, Itella zweryfikowała kilka innych miast w Polsce, na Słowacji i w Rumunii, gdzie posiada również swoje oddziały. We wszystkich przypadkach kryteria były jednakowe: dostęp do absolwentów uczelni, rynek specjalistów, ich oczekiwania płacowe, infrastruktura teleinformatyczna. Toruń znajdował się w czołówce rankingu i został wybrany między innymi ze względu na umiejscowienie w nim Centrum Outsourcingu Finansowego.

Budowa Centrum Kompetencyjnego IT odbywała się dwuetapowo: do końca roku 2011 Itella Information stworzyła 20 etatów dla różnych grup specjalistów, zaś do końca 2012 planuje łącznie zatrudnienie 30 osób.

„Mimo, iż Toruń nie posiada własnego lotniska, jednak centralne położenie między Gdańskiem a Warszawą, dwoma dużymi miastami połączonymi autostradą, a także bliskość krajów Skandynawskich odegrała decydującą rolę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji” mówi Minna-Liisa Niva-Aarnio, Dyrektor Centrum Kompetencji IT. „Poza tym Toruń to bardzo piękne miasto, i widzimy, że każdy z gosci odwiedzający nasze Centrum jest nim zauroczony” dodaje Minna-Liisa Niva-Aarnio.

Pod względem organizacyjnym Centrum Kompetencji IT w Toruniu stanowi część międzynarodowej korporacji Itella Information z siedzibą główną w Espoo, Finlandia, prawnie zaś wchodzi w skład Itella Information Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poszczególne grupy specjalistów takie jak wsparcie systemów IT, wsparcie użytkowników, zarządzanie aplikacjami, programiści pracują jako międzynarodowe, wirtualne zespoły robocze.

Nina Twardowska, Dyrektor Centrum Outsourcingu Finansowego Itella Information mówi: „Dziś jesteśmy dużym, nowoczesnym Centrum pracującym w środowisku miedzynarodowym dla klientów polskich i międzynarodowych. Nasze usługi cechuje nowoczesne podejscie procesowe oraz organizacja pracy. Dajemy duże możliwości rozwoju zawodowego naszym pracownikom zarówno w Grupie Kapitałowej Itella w Polce jak i zagranicą.”

Głównymi partnerami toruńskiego Centrum są inne spółki wchodzące w skład grupy Itella Information, m.in z Finlandii, Szwecji, Norwegii i Niemiec. Itella Information świadczy także usługi dla ich klientów z całej Europy, wśród nich są firmy różnych branż: telekomunikacja, IT, przemysł, handel, bankowość. Centrum Outsourcingu Finansowego obsługuje także polskie przedsiębiorstwa. Ponadto toruńskie Centrum Itella Information działa jako wewnętrzne centrum usług wspólnych dla całej grupy Itella Corporation.

Nina Twardowska, Dyrektor Centrum Outsourcingu Finansowego wyjaśnia „Widzimy, że mniejsze miasta mają naprawdę dużo do zaoferowania i to nie tylko dla przemysłu, ale także w dziedzinie specjalistycznych usług finansowo-ksiegowych, jakie my świadczymy w Toruniu. Po pierwsze dysponują dobrze wykształconymi ludźmi, o których nie walczy zbyt wiele firm o podobnym profilu. Po drugie zauważyliśmy również, że pracownicy w mniejszych miastach często są bardziej zaangażowani w pracę, która jest im powierzana, a co więcej chętniej i częściej pracują wiele lat w jednej firmie. Oczywiście, również koszty są mniejsze niż w dużych miastach” dodaje.

Oprócz nowo powstałego Centrum w Toruniu Itella Information posiada również duży dział operacyjny digitizingu (skanowanie, weryfikacja, druk cyfrowy i kopertowanie) w Warszawie oraz filię w Poznaniu, gdzie mieści sie część należąca do Centrum Outsoucingu Finsowego. Polska centrala znajduje się w Warszawie. Aktualnie firma zatrudnia 446 pracowników. Itella Information swój dalszy rozwój łączy z rozbudową obu centrów w Toruniu.

Itella Information dla swoich klientów zajmuje się kompleksowym zarządzaniem procesami finansowymi włącznie z obsługą należności, zobowiązań, rozliczaniem kosztów podróży, wynagrodzeń, płatności, księgi głównej i sprawozdawczości, a także świadczy podstawowe usługi w zakresie fakturowania, takie jak drukowanie i skanowanie faktur. Itella Information działa w 15 krajach Europy, a poprzez sieć partnerów, także w Ameryce Północnej.