Nowe trendy w promocji polskiego sektora MŚP

Polski rynek usług promocyjnych dla sektora MŚP rozwija się bardzo dynamicznie. Mali i średni przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w internet, kosztem tradycyjnych form drukowanych, takich jak książki telefoniczne. Z danych pkt.pl – lidera branży – wynika, że rozwiązania online na koniec 2011 r. wygenerowały sprzedaż o wartości ponad 108 mln zł.

W 2011 r. sprzedaż rozwiązań biznesowo-reklamowych spółki pkt.pl osiągnęła wartość prawie 150 mln zł. Jest to wzrost o 12% w ujęciu rocznym. Udział rozwiązań internetowych w sprzedaży usług wyniósł 73%. Pod tym względem pkt.pl jest liderem branży, zarówno na tle rynku polskiego, jak i europejskiego. Z danych European Directories HOLDINGS SWEDEN AB (EDSA), którego częścią jest pkt.pl, wynika że przeciętny poziom udziału usług internetowych w sprzedaży usług promocyjnych dla MŚP kształtuje się na poziomie ok. 60%, a drukowanych książek telefonicznych ok. 40%.

Rosnące znaczenie internetu w działaniach promocyjnych potwierdzają dane IAB. Wartość rynku reklamy online w III kw. 2011 r. przekroczyła 453 mln zł, co oznacza 22% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu za rok 2010 .

„Internet odgrywa obecnie kluczową rolę w komunikacji firm z klientem. Polscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość możliwości jakie oferują media online. Dlatego systematycznie rozwijamy oraz wprowadzamy do oferty nowe, innowacyjne narzędzia i serwisy dedykowane dla sektora MŚP” – mówi Piotr Strzałkowski, Prezes Zarządu pkt.pl. „Rozwój nowych technologii nie oznacza jednak, że tradycyjne formy reklamy MŚP, takie jak książki telefoniczne, całkowicie znikną z rynku. W Polsce wciąż są regiony oraz branże, w których rozwiązania drukowane cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i ich klientów. Wiemy jednak, że przyszłością rynku jest internet i nowe media, takie jak serwisy społecznościowe i aplikacje mobilne. Dlatego dostarczamy MŚP kompleksowe rozwiązania w tym zakresie. Obecnie z naszych usług online korzysta już ponad 4 mln użytkowników i ok. 100 tys. firm” – dodaje Piotr Strzałkowski.

W co inwestują MŚP?

Z danych pkt.pl wynika, że polscy mali i średni przedsiębiorcy najchętniej inwestują w firmowe wyszukiwarki online. Usługi tego typu oferują szereg funkcjonalności, m.in.: możliwość umieszczenia najważniejszych informacji dotyczących oferty, danych kontaktowych czy adresu strony WWW, a także zdjęć i filmów reklamowych, dzięki czemu są przyjazne zarówno dla klientów firmowych, jak i użytkowników. W 2011 r. wyszukiwarka www.pkt.pl wygenerowała przeszło 34% wartości sprzedaży spółki.

Równocześnie rośnie świadomość wśród MŚP konieczności posiadania własnej strony firmowej. Z danych TNS OBOP opublikowanych w ubiegłym roku wynika, że blisko połowa polskich firm nie posiadała witryny czy nawet prostej wizytówki online , co uniemożliwiało im korzystanie również z bardziej zaawansowanych rozwiązań promocyjnych. Tymczasem na koniec 2011 r. pkt.pl odnotowało przeszło 500% wzrost wartości sprzedaży usług tworzenia stron www oraz usług SEO. Dzięki możliwości korzystania ze wsparcia doradców w zakresie strategii oraz realizacji działań, firmy z sektora MŚP coraz odważniej sięgają po tego typu narzędzia.

Najbardziej dynamicznie rośnie jednak zainteresowanie przedsiębiorców z sektora MŚP obecnością w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook oraz rozwiązaniami mobilnymi. W ubiegłym roku usługi tego typu wygenerowały sprzedaż o wartości blisko 5,8 mln zł (w tym działania w serwisie Facebook ponad 3,8 mln zł), w porównaniu do 0,51 mln na koniec 2010 r.

Trendy lokalne

W usługi promocyjne najwięcej inwestują przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego – przeszło 39,47 mln zł w 2011 r. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio województwa pomorskie (16,32 mln zł) oraz śląskie (16,30 mln zł). Najmniej aktywni pod kątem inwestycji są przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego (2,19 mln zł), podlaskiego (2,58 mln zł) oraz opolskiego (2,69 mln zł).

Trend ten potwierdza się również w kontekście wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak media społecznościowe czy wykorzystanie rozwiązań mobilnych. W przypadku liczby aktywnych fanpage’y firmowych w serwisie Facebook prym wiodą przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego. Z tego regionu pochodzi 23% klientów pkt.pl. Największe zainteresowanie usługami promocyjnymi mobile wykazują z kolei MŚP z województw śląskiego (17% klientów pkt.pl) oraz wielkopolskiego (16%).

Trendy na rynkach światowych

Kierunek zmian wprowadzanych przez pkt.pl potwierdzają analizy rynku północnoamerykańskiego, wyznaczającego światowe trendy. Z badań przeprowadzonych w 2011 r. przez BIA Kelsey na zlecenie EDSA wynika, że sektor MŚP systematycznie zwiększa inwestycje na promocję online. Nakłady na obecność w sieci w latach 2008-2010 zwiększyły się o przeszło 54%, osiągając średni poziom 1184 USD rocznie. Dodatkowo na firmowe strony WWW oraz profile w serwisach społecznościowych amerykańscy drobni przedsiębiorcy wydają obecnie ok. 950 USD rocznie, a globalne nakłady na promocję online przekroczyły 6,4 miliarda USD. Do 2015 r. poziom inwestycji powinien jednak zwiększyć się do poziomu prawie 11 miliardów USD w skali roku. Udział mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych może wynieść 33%, podczas gdy tradycyjnych mediów drukowanych, takich jak książki telefoniczne powinny kształtować się na poziomie ok 13%. Ponadto, powinny rosnąć wydatki na promocję w urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Z danych EDSA wynika, że do 2015 r. nakłady na rozwiązania tego typu mogą zwiększyć się pięciokrotnie, osiągając poziom przeszło 4 miliardów USD.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu