Comarch został członkiem Next Generation Mobile Networks Alliance

Comarch, globalny dostawca produktów i usług IT dla telekomunikacji, ogłosił, że został partnerem organizacji Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN), która jest globalną inicjatywą wiodących międzynarodowych operatorów komórkowych mającą na celu wprowadzanie innowacji w zakresie mobilnych sieci szerokopasmowych.

Obecnie operatorzy telekomunikacyjni borykają się z wyzwaniem zarządzania różnorodnymi usługami i infrastrukturami sieciowymi, poczynając od środowisk sieciowych telefonii mobilnej i stacjonarnej, po sieci konwergentne oraz usługi dostarczane do wielu regionów geograficznych. Zjawiska te mają ogromny wpływ na operacje sieciowe – NGMN odpowiada na to wyzwanie projektem “Next Generation Converged Operations Requirements” (NGCOR). Głównym założeniem projektu jest uproszczenie zarządzania siecią i obniżenie jego kosztów, poprzez standaryzację interfejsów pomiędzy infrastrukturą telekomunikacyjną a systemami OSS. Projekt NGCOR ma na celu zwiększenie elastyczności procesu dostarczania nowych usług i skrócenie go w czasie, poprzez ustandaryzowanie zarządzania konwergentną siecią komórkową i tradycyjną.

Projekt ten będzie pierwszym, w który zaangażuje się Comarch po wstąpieniu do NGMN. Comarch będzie wspierał organizację w definiowaniu wymagań dla takich obszarów, jak: planowanie i optymalizacja sieci, zarządzania zasobami sieciowymi (Inventory) i konfiguracją sieci, jak również zapewnienie jakości usług (Service Assurance).

– Bardzo się cieszymy, że Comarch został partnerem NGMN i będzie brał udział w projektach, które definiują wymagania dla przyszłych systemów zarządzania siecią konwergentną. Liczymy na aktywne zaangażowanie Comarch w projekt NGCOR, jako eksperta oraz doświadczonego partnera operatorów telekomunikacyjnych w dziedzinie efektywnych rozwiązań IT dla sieci nowej generacji. – mówi dr Peter Meissner, Operating Officer w NGMN Alliance.

– Wierzymy, że standardy branżowe i otwarte architektury są kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o obniżanie kosztów procesu integracji sieci. Umożliwiają one operatorom skoncentrowanie się na dostarczaniu wysokiej jakości usług, zamiast na problemach związanych z integracją. Naszym priorytetem jest pomaganie firmom telekomunikacyjnym w dostarczaniu usług przekraczających tradycyjne bariery technologiczne. Comarch wspiera to, na czym opiera się działanie NGMN, czyli wdrażanie standardów i innowacji mających na celu stworzenie jednej zintegrowanej sieci dla łatwiejszego wprowadzania na rynek usług opartych o mobilną sieć szerokopasmową. Jesteśmy pewni, że nasze doświadczenia z projektów prowadzonych dla dużych operatorów na całym świecie będą pomocne w definiowaniu tych standardów. – mówi Piotr Machnik, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu w sektorze Telekomunikacji Comarch.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu